Ta mala stvorenja su važna!

  • -

Ta mala stvorenja su važna!

Category : Razno

Često se setim Aleksandrovog sjajnog klupskog predavanja od pre par godina na temu Škorpiona (u serijalu predavanja o znacima). Bilo je najbolje od svih 12 - bilo zbog trigona njegovog Merkura, vladara 3 iz 8, sa Marsom na egzaltaciji Plutona, bilo zbog pristrasnosti moje malenkosti zbog brojnih planeta u ovom znaku, nebitno. U svakom slučaju energija je bila posebna, snažna, sveprožimajuća, kako sa Škorpionom obično i jeste. Mislila sam do tada, da mi je sve vezano za ovaj znak poznato – strah, smrt, strast, ljubomora, posesivnost, veliki novac, ulaganja, krediti, ezoterija, okultna znanja...
I jeste bilo, na jednom nivou. Teoretski, ništa novo nisam čula, ali sam svakako osetila novo, a to novo je bilo veoma bolno, kako samo bolan može biti treći stepen Škorpiona. Osetila sam težinu kredita uzetih ko zna kada, težinu nagomilanih kamata... I nije mi bilo lakše zbog saznanja da smo „na rođenju potpisali da smo saglasni sa svim što će nam se dešavati“, pa i sa otplaćivanjem kredita. Osetila sam svu prljavštinu koju Škorpion nosi – poput mutne, zagađene reke po kojoj plutaju masne mrlje, debla, kese, flaše, opušci, ostaci mrtvih riba... Osetila sam se prljavom poput Dunava kod Karaburme koji je prošao pola Evrope, ceo Beograd i pokupio sve ono što je odbačeno... jer Škorpion i sve u Škorpionu upravo i simboliše ono što smo nekada odbacili.
No, sve odbačeno nije i nestalo, tu je, u toj reci... na njenom dnu, pod muljem, pluta po površini, ili na njenim obalama, skriveno u šipražju i najviše vidljivo zimi kada je flora ogoljena... Tog utorka i ja sam se osetila ogoljenom... Jasno sam videla i đubre koje pluta, i ono na obali, kao i ono na samom dnu... I shvatila sam da sam mnogo toga odbacila, više puta... I zapitala sam se šta ću sad? Šta ću sa tolikim đubretom? Kako prečistiti tu reku? Kako vratiti dugove? Kako loše transformisati u dobro? Mora da postoji način... I sinulo mi je da Dunav, ma kako prljav, ipak na Đerdapu daje svoj maksimum! Na istom mestu se zadržava đubre a energija vode pretvara u električni potencijal. Škorpion se transformiše u Urana, u Vodoliju, a Uran kao planeta koja egzaltira u Škorpionu i jeste zapravo najbolje od Škorpiona. Transformacija energije čini smrtnog Škorpiona besmrtnim – smrtnika besmrtnikom poput Ganimeda. Možda bi trebalo samo još osmisliti branu koja istovremeno reciklira đubre i proizvodi energiju? I tako shvatih da su Škorpion i Vodolija snažno povezani, a onda pomislih da mi je ta povezanost još odnekud poznata...
I stižemo konačno do teme ovog rada koja nije ni na koji način posebno povezana s pomenutim znacima, niti sa strašću, novcem, smrću... ali možda jeste s potencijalom koji živi u natalnom horoskopu a koji ne mora biti iskorišćen, materijalizovan, na isti način na koji ni svaka reka nije iskorišćena kao energetski potencijal... Taj nevidljivi potencijal su antiscije.

Ogledalo Zodijaka

Reč antiscija potiče od grčke reči „senka“ i srodno značenju same reči i astrološki pojam antiscija simboliše senku, ili, bolje rečeno, odraz određenog stepena (kao u ogledalu) u odnosu na osu 0º Raka / 0º Jarca koja se uzima kao parametar jer zajedno sa osom 0º Ovna / 0º Vage, predstavlja prirodne uglove horoskopa, odnosno ove četiri kardinalne tačke povezujemo sa solsticijem i ekvinocijem –otpočinjanjem godišnjih doba koje označava Sunce svojim dolaskom na ove stepene Zodijaka. Te tačke istovremeno predstavljaju i ključne tačke u Sunčevoj deklinaciji jer tada Sunce dostiže svoju najveću udaljenost iznad i ispod nebeskog ekvatora (letnji i zimski solsticij – 23ºN27’ i 23ºS27’), dok u vreme ekvinocija (prolećne i jesenje ravnodnevice) zamišljena Sunčeva putanja preseca nebeski ekvator (deklinacija 0º).
„Ovaj astronomski fenomen stvara stepenske parove u Zodijaku koji se nalaze na ekvidistancu od solsticija i ekvinocija i predstavljaju dva dana u godini kada je Sunce na identičnoj deklinaciji. Na primer, nedelju dana pre letnjeg solsticija Sunce se nalazi na 23º Blizanaca i na 23ºN16’. Nedelju dana nakon letnjeg solsticija (početka leta) Sunce se nalazi na 6º Raka i na 23ºN16’, pošto je na 23ºN27’ (na 0º Raka) dostiglo svoju maksimalnu deklinaciju.“[1]
Onda je počelo da se „vraća“. Ta dva dana Sunce je na istoj deklinaciji, ali ne i na istim stepenovima Zodijaka, ali jeste podjednako udaljeno od 0º Raka - šest stepeni s jedne strane i šest s druge. I ta dva stepena su par, stepeni koji su jedan drugom antiscija, odnosno odraz. Tako Rak ima svoju antisciju u Blizancima, a Blizanci u Raku; Lav u Biku, i obrnuto; Ovan u Devici, Ribe u Vagi, Jarac u Strelcu, Škorpion u Vodoliji i obrnuto.
Istovremeno sa antiscijom dobijamo i suprotnu tačku – kontra-antisciju, koja je zapravo antiscija planete gledano iz ugla 0º Ovna /0º Vage. I tako jedan stepen, odnosno posmatrano telo, planeta, ili vrh kuće na određenom stepenu, ima još svoja dva nevidljiva dela, svoja dva odraza koja ga determinišu.
„U tradicionalnoj astrologiji je uobičajeno da se koriste kao manje snažne konjunkcije (antiscion) i opozicije (kontra-antiscion). U horarnoj astrologiji antiscija između dve planete tumači se kao njihov tajni kontakt, nešto što se dogovara izvan očiju javnosti. Ideja senke ili odraza je posebno zanimljiva. Kad su dve planete u takvom odnosu, one međusobno uspostavljaju kontakt na nivou senke. Taj kontakt nije toliko materijalan i u sebi sadrži elemente tajnosti. Iz psihološkog ugla posmatrano, između onoga što predstavljaju te dve planete dolazi do psihičkog prožimanja koje vrlo često izmiče logičkom zaključivanju. Unutar sinastrije je vrlo verovatno da ćemo se kroz ovakav kontakt planeta susresti sa skrivenim psihičkim sadržajima. Kontra-antiscija bi u tom slučaju bila više suočavanje psihičkih sadržaja, a antiscija prožimanje. Antiscija i kontra-antiscija su blisko povezane s paralelom i kontra-paralelom. Oni mogu pojačavati već postojeće aspekte, ili označavati unutrašnje sadržaje osobe koji se u jednom trenutku manifestuju i iznenađuju sve koji su u kontaktu s tom osobom, a najčešće i tu osobu.“[2]
Uobičajena je upotreba antiscije (i kontra-antiscije) u horarnoj astrologiji gde je neophodno posmatrati antiscije posmatranih planeta za zadato pitanje, kao i u sinastriji gde kontakti planeta jedne osobe sa antiscijama druge govori o prirodi najčešće tajnog odnosa. Uglavnom se posmatraju samo konjunkcije, kao i opozicije (odnosno konjunkcije sa kontra-antiscijom), pa će kontakti benefika sa tim tačkama ukazati na povoljan odnos ili odgovor, a malefici na problem, ali u svakom slučaju na nivou skrivenog i tajni. Takođe su i sjajna kao tehnika za rektifikaciju horoskopa jer antiscije druge osobe mogu determinisati vrhove kuća. No, neovisno od odnosa i toga da li partnerova planeta pada na neku našu antisciju, sama antiscija (i kontra-antiscija) govori o nedovoljno izraženom, razvijenom delu prirode planete čija je antiscija u pitanju, a to može, po mišljenju autora, biti i ključno za razvoj ličnosti, za postignuće maksimuma na polju kojim posmatrana planeta vlada. Do ovog mišljenja došla sam nakon, moram priznati, nedovoljno dugog istraživanja, a inspirisana knjigom Astrologija odnosa Roberta Blaškog, u kojoj ovaj veliki znalac poredi Sunčevu prividnu putanju oko Zemlje sa modelom DNK: „povezanost makro i mikro kosmosa nalazi se u rastućim i opadajućim Sunčevim deklinacijama, tj. svaki stepen Zodijaka od zimskog do letnjeg solsticija predstavlja helikalni lanac na svom rastućem putu, dok svaki stepen od letnjeg do zimskog solsticija predstavlja helikalni lanac na svom opadajućem putu. Tačke solsticija, ili antiscije, identične su poprečnim nizovima azotnih baza vezanih u posebne parove.“[3]
I tako su antiscije i kontra-antiscije zapravo nevidljivi postulat našeg bića, na isti način na koji je i DNK, što potvrđuje i antiscije čvorova Roberta Blaškog koje nalaze na 3º Strelca (Južni Čvor) - 3º Blizanaca (Severni Čvor) - egzaktno na stepenima svoje egzaltacije, ukazujući upravo na priču genetike. Blaške nije stigao da dovrši svoja istraživanja, a moja malenkost daje sebi slobodu da pretpostavi jednu novu dimenziju upliva antiscije. Kako se baziraju na kardinalnim tačkama, odnosno na maksimalnim deklinacijama Sunca – to svakako moraju upućivati i na maksimum kojem planeta teži, kojeg sama osoba ne mora biti svesna, a koji drugi ljudi svojim planetama mogu inicirati i probuditi. „Tajna“ i „skriveno“ mogu biti osnovna značenja, poput značenja koja pridodajemo Neptunu, Ribama i 12. kući, gde će položena Venera uputiti najčešće na tajnu vezu, kao i konjunkcija partnerovog Sunca sa antiscijom naše Venere. No, Venera sa Neptunom je i apsolutna, božanska ljubav koja može biti dosegnuta, pa na isti način i antiscija može biti ispoljena na ovom maksimalnom nivou bez primesa tajni.
U prilog tome govori antiscija Meseca moje najbolje prijateljice koja se nalazi egzaktno na mom Ascendentu, ukazujući na pravu, najiskreniju bliskost koja je u ovom slučaju obostrana, ali svakako možemo tumačiti da moja malenkost u ovom slučaju čini da se ona za bliski odnos otvori. Ona natalno ima Mesec u Ovnu, moja malenkost u Devici, i naizgled uopšte na nivou Meseca nismo slične. No, antiscija njenog Meseca je u Devici, a mog u Ovnu – i evo srodnih duša... koje su i živele zajedno, ali ne tajno... Antiscija Jupitera Aleksandra Imširagića je egzaktno na mom MC-u, kao i antiscija mog MC-a na njegovom Jupiteru. Tajna znanja – moguće, ali i maksimalno znanje svakako... Antiscije su nevidljive, a vredne, baš kao što je ono najvrednije nevidljivo jer je u nama.
Ta mala stvorenja su važna![4]
[1] [3] Robert Blaške, Astrologija odnosa
[2] Igor Ognjenović, lična prepiska
[4] Džon Froli, Udžbenik horarne astrologije
Aleksandra Ralić