Potrebe Venere

  • -

Potrebe Venere

Category : Razno

Važnost uticaja Venere na život na planeti Zemlji je presudan budući da upravo ona vlada ovom planetom koja je u simbolici Bika. I stoga nije neobično što se upravo za nju vezuje mnogo više mitoloških priča i arhetipova nego za bilo koju drugu. Najpoznatija je kao antička boginja Afrodita, boginja ljubavi i lepote, tj. kao rimska boginja Venera, a njene preteče su sirijska boginja Inana – boginja slobodne ljubavi, rata i osvete, asirsko-vavilonska boginja Ištar - boginja majka, boginja saosećanja, ljubavi, seksa i rata, egipatska boginja Izis - verna i posvećena Ozirisova žena, pažljiva Horusova majka, Astarta - boginja plodnosti, seksualnosti i rata, kao i boginje Atena i Persefona.
Astrološka Venera na neki način predstavlja simbiozu svih ovih arhetipova, a koji će biti naglašen zavisi od postavke u horoskopu, mada, kada danas kažemo planeta Venera najviše mislimo na Afroditu – boginju ljubavi i lepote. No, sama Afrodita, iako prava čarobnica kada je emotivni život u pitanju, nije imala mnogo sreće u ljubavi i bila je u stalnoj potrazi za novim ljubavnicima ne bi li ostvarila ideal koji savršen odnos predstavlja. Bila je u braku sa jednim od najuglednijih bogova (po Zevsovom naređenju), ali hromim i „večno znojavim“ božanskim kovačem Hefestom, zbog čega je i imala brojne ljubavnike: bila je u strasnoj vezi sa Aresom (Marsom) sa kojim je imala i petoro dece, sa Dionisom - bogom vina, sa Hermesom, kao i sa smrtnicima među kojima je najpoznatija njena ljubav sa sjajnim lovcem Adonisom za čiji je život čak molila Zevsa, koji je dozvolio da Adonis boravi pola godine među živima, a pola godine u Hadovom svetu. Ovaj burni Afroditin život vrlo snažno govori i o veoma raznolikim emotivnim potrebama na planeti Zemlji, kao i o stalnoj potrazi za emotivnim zadovoljenjem koji simboliše svaka Venera u natalnom horoskopu.
I upravo od njene postavke u horoskopu će umnogome zavisiti i sva iskustva koja treba da steknemo, i sve ono što je potrebno da naučimo u inkarnacijama na Zemlji, a koja su vezana za njenu simboliku iz ugla znaka Bika i iz ugla znaka Vage kojima ona vlada – što su primarno odnosi i materijalizacija. Ova dva znaka čiji je Venera vladar su znaci različitog elementa: Vaga je vazdušni i stoga najređi, a Bik zemljani i stoga najgušći, pa se simbolično upravo uloga Venere ogleda u tome da svaku ideju materijalizuje, da svaki odnos materijalizuje. A nije li svaka misao (vazduh) upravo odnos (Vaga) ka nečemu što ima potencijal da se materijalizuje na objektivnom nivou i samim tim postane kvalitet. Da bi se bilo šta objektivno ispoljilo mora najpre nastati na mentalnom (umnom, vazdušnom nivou), potom se mora ispoljiti i na vatrenom nivou izraženo kroz želju, potom na vodenom izraženom kroz osećaj, i na kraju kroz zemljani, objektivni nivo. I upravo ono što na Zemlji primarno treba da naučimo je da Vazduh pretvorimo u Zemlju, da ideju, misao pretvorimo u materiju, jer samo tako nastaje objektivni kvalitet.
U znaku Vage Saturn je egzaltiran (tradicionalno najdalja planeta), a u znaku Bika Mesec je egzaltiran – faktor koji je najbliži Zemlji, pa Venera spaja najdalji i najbliži faktor, u čemu je upravo tajna materijalizacije. Ukoliko bismo Vagu poistovetili sa brakom, to bi značilo da određena forma (Saturn) da bi imala pravi kvalitet treba da se materijalizuje kroz bliskost (Mesec).
Dakle, na planeti Zemlji sve je u odnosu – Veneri, od Venere sve kreće i sa njom se završava – ona simboliše podjednako i ono što samo želimo i ono što od tih želja uspemo da ostvarimo, što zavisi od njene postavke u natalu. I stoga je njena uloga veoma važna ne samo kada je u pitanju uobičajena astrološka simbolika koju pridodajemo Veneri kada procenjujemo njen uticaj u natalnoj karti (radost, lepota, ljubav, emocije, uživanja, odnosi, brak, šta je to što natus voli, kako voli, sa koliko intenziteta, strasti, bola ili lakoće, koliko ume da uživa, da ostvari odnose, koliko život živi lagodno ili ne) - njena uloga je daleko veća jer ona simboliše svaki odnos ka bilo čemu i bilo kome, a viša svrha se ogleda u mogućnosti kvalitetne materijalizacije koja zavisi primarno od balansa koji smo u stanju da uspostavimo, od lakoće sa kojom živimo, od količine radosti, od harmonije – što je sve Venera. I stoga, sve ono što Venera u jednom horoskopu predstavlja govori upravo o potrebi da se ti faktori dovedu u balans. Venera u horoskopu ima poziciju u znaku, kući aspektima i svog dispozitora – i sve to sa čim ima bilo kakav kontakt (kao i planete u istom znaku) predstavlja ono što Venera ima potrebu da dovede u balans i na kraju materijalizuje. Nije stoga slučajno što verujemo da je jedino ljubav ta koja može promeniti sve, koja može oplemeniti sve, koja može svet i pojedinca učiniti boljim i kvalitetnijim, jer ovaj pojam, koji je svakako u simbolici Venere, na najširem nivou simboliše potrebu za balansom, balansom na svakom nivou. Pojam idealan partner podrazumeva osobu sa kojom smo u potpunom balansu, i stoga nije slučajna vrlo česta neprestana potraga za idealnim partnerom, kao i pitanja tipa „Da li je on(a) ona(j) pravi(a)?“, jer u dubini duše tražimo onu osobu sa kojom ćemo biti potpuno kompatibilni, u potpunom balansu, harmoniji, jer jedino balans može nas učiniti kompletnim i istinski sretnim, što jeste konačni cilj Venere. No, to je sigurno vrlo retko, ili gotovo nemoguće, jer svaka Venera u horoskopu, čak i neaspektovana i u sedištu, mora imati poziciju u znaku i kući i vladati određenom kućom, što simboliše potrebu da se simbolika tog znaka i kuće dovede u balans, da se podigne kvalitet. Da smo doveli odnose do savršenstva sigurno ne bismo ni bili inkarnirani na Zemlji gde je ta lekcija zapravo glavna.
Dakle, glavna uloga Venere je da sve ono što ona jeste dovede u balans, a nju čine najpre njena pozicija u znaku (kao i planete u istom znaku), njena pozicija u kući, aspekti ka planetama, njen dispozitor (u određenom znaku, kući, aspektima), kuća kojom vlada kao i planete koje se nalaze u znaku Bika i Vage. Što je više činilaca koji čine Veneru to su i potrebe te Venere raznovrsnije i brojnije, što se objektivno u životu može odraziti i kroz veliki broj veza, vrlo dinamičan život pun uzbuđenja, ali i kroz određenu problematiku, posebno ukoliko je Venera na neki način slaba (oštećena znakom u kojem je, aspektima, kućom), ali ovo ujedno, gledano iz višeg ugla, daje mogućnost da se veliki broj stvari „popravi“, ispravi, izbalansira, dovede u harmoniju. No, sa aflikovanom Venerom i brojnim aspektima, bez dovoljno svesti o tome šta odnos zapravo jeste, i o tome da je i druga osoba u odnosu ili sama okolnost ka kojoj imamo odnos, zapravo deo nas koji je potrebno da „sredimo“, to se najčešće objektivno ispolji kroz brojne teže veze, brakove, malo radosti, malo zadovoljstva, povređivanje, stalno nezadovoljstvo i okrivljivanje drugih i okolnosti.
Svaki aspekt Venere ka nekoj planeti govori o odnosu, ali i o potrebi Venere da da radost toj planeti, da joj „baci“ mrvu harmonije i tako je učini boljom. Ukoliko je u pitanju povoljan aspekt to to balansiranje, harmonizovanje ide lagano, na zadovoljstvo obe planete, oba učesnika u tom odnosu. Ukoliko je u pitanju težak aspekt, konjunkcija sa malefikom, to takođe govori o potrebi da se ta planeta oplemeni ali uz mnogo više truda, što se objektivno ispoljava kao problem. Svaki aspekt Venere je njena potreba, pa dobar odnos sa Marsom daje skladan seksualni život na jednom nivou, a na drugom balans na nivou seksualnosti, balans u inicijativi, mir u opasnim situacijama. U nepovoljnom odnosu daće ljubomoru, svađe, seksualno preterivanje i povređivanje, potrebu za narušavanjem lepote, objektivno, a na drugom nivou ova Venera ima neprestanu potrebu da oplemeni Marsa i sa svakom novom svađom natusu se pruža šansa da Mars (što je takođe natus sam) postane plemenitiji, mekši.
Što Venera ima više aspekata to su i njene potrebe veće, pa ukoliko su to aspekti i planete drastično različite prirode to je natusu teže da uspostavi balans sam sa sobom jer će imati potrebu za različitim stvarima i tako stalno nemiran. Venera u dobrom aspektu sa Saturnom daće potrebu za stabilnom vezom, brakom, ali ukoliko ima i kvadrat od Marsa, sigurno je da će taj kvadrat, tj. Mars tražiti da se ispolji, čemu Venera neće odoleti jer će je vući potreba da oplemeni Marsa. Brojne veze su samo odraz naših potreba izraženih kroz različite Venerine potrebe, a one koje su predstavljene lošim aspektima su daleko izazovnije samo iz razloga Venerine (naše) potrebe da stvari rešimo, sredimo, oplemenimo, zbog čega smo i rođeni.
Pozicija planete u određenoj kući govori o uticaju planete na simboliku te kuće (a konkretno na dešavanja u simbolici planete na polju – mestu – koje kuća simbolizuje). No, iz ugla balansa, harmonije, Venera u određenoj kući ima potrebu da donese prosperitet i radost svemu što ta kuća simboliše. Kako su kuće lične, daleko ličnije nego znaci, to natus na kuću daleko lakše utiče, menjajući prirodu i malefičnih kuća. Prosečno tumačenje Venere u 8. kući bi bilo smrt partnera, smrt sa partnerom, ali iz ugla balansa ova Venera čini smrt laganom, pa je ovo slika osmeha na licu u trenutku smrti što čini narednu inkarnaciju daleko lakšom.
Kada je reč o znacima koji imaju ulogu da opisuju način na koji se planeta ispoljava, koji simbolišu energiju kojom se planeta hrani čineći je snažnom ili ne, situacija je nešto složenija. Znaci predstavljaju naše genetsko nasleđe i samim tim je daleko teže delovati na njihovu prirodu, teže ih je menjati. Generalno tumačenje bilo koje planete u odnosu na poziciju u znaku se odnosi na opis koji planeta dobija iz znaka, pa bi Venera u Blizancima dala pametnu, zanimljivu, radoznalu i pomalo površnu sestru, ili ljubav ka pisanju. Tumačenje iz ugla znaka se odnosi na naše pretke, pa bi Venera u Blizancima sigurno govorila o nekoj lepoj braći koja postoje među našim precima, ili o talentu za pesništvo i lepo govorništvo koje živi u našim genima. A možemo se zapitati šta onda ta Venera treba da izbalansira u znaku Blizanaca kada već sama kao benefik upućuje na harmoniju u simbolici Blizanaca, na dobro što su nam preci ostavili na nivou ovog ljudskog znaka.
Svaki znak ima svoje dobre i loše strane, svoje vrline i svoje mane, koje se ogledaju, bez obzira na to gde se nalazi vladar znaka i u kakvim je aspektima, u planetama koje su u sedištu i egzaltaciji u tom znaku, i u planetama koje su u padu i izgonu u tom znaku. Pa kada je Venera u Blizancima u pitanju gledano iz ugla znaka bi značilo da Venera treba da dovede u balans upravo ova dva polariteta: sedište i izgon - egzaltaciju i pad. Venera u Blizancima sigurno ima kvalitete Merkura, Kirona, Severnog čvora koji su u ovom znaku u dobrom dostojanstvu, ali ono što je njena potreba pozicijom u ovom znaku je balans na nivou Jupitera, jer ovakva Venera može preterivati u ispoljavanju upravo na način planeta koje su u Blizancima u dobrom dostojanstvu. Dovođenjem simbolike Jupitera na adekvatan nivo Venera miri prirodnu opoziciju što joj je kao predstavniku znaka Vage – prirodnog sedmog znaka, i glavna uloga.

Venera u znaku Ovna

Ovan je znak suprotan znaku Vage, dakle suprotan znaku kojim vlada Venera, i samim tim ona ovaj znak (kao i znak Škorpiona) ponajmanje razume. Ovo je prirodna opozicija Venere i stoga je sigurno i najveća potreba i izazov Venere sigurno u ovom znaku izražena, i stoga Venera i Mars jesu planete najbitnije za odnose, za život na zemlji, jer njihov sklad i govori o naučenoj lekciji odnosa. No, u znaku Ovna Venera nema problem sa Marsom (sem ukoliko nema loš aspekt sa njim) – naprotiv, ona u Ovnu voli Marsa i generalno tumačenje bi bilo da su ovo vrlo vatrene emocije, vrlo vatrene devojke, strasti naglašene, osoba voli da vodi, lako i brzo ulazi u veze, sa lakoćom osvaja.
Zbog egzaltacije Sunca ta Venera voli i moć, uspeh, popularnost – i to ta Venera ume, sa lakoćom postiže. No, ono što je problem, i što Venera ima potrebu da oplemeni, su Saturn i sama venerijanska priroda koja nedostaje znaku Ovna. Vreme, istrajnost, stabilnost, trajnost, kvalitet su najveći problem znaku Ovna, pa je upravo Venera u Ovnu ta koja svojom pozicijom to treba da izbalansira. Potrebno je da svoju vatrenu prirodu nauči da prilagodi vremenu, okolnostima, da podigne Saturna na viši nivo postavljanjem kvalitetnih, stabilnih temelja bilo čemu. Vreme je potrebno ceniti, bilo svoje, bilo tuđe. Kvalitet onoga što se stvara mora biti na nivou, posebno kada su odnosi u pitanju, jer je u ovom znaku i sama Venera u izgonu ukazujući na nedovoljno ljubavi, zadovoljstva, na naglašene strasti koje ne podrazumevaju i pravu naklonost. Ovo je ljubav ka svemu što dolazi lako, brzo, što ne zahteva trajnost, i sa takvim stvarima natus nema problem, ali je potrebno da nauči da brzo i lako usmeri energiju na trajni kvalitet. Ovo je ljubav ka svemu što sija, a nije zlato sve što sija, posebno ako je Saturn loš u horoskopu, ili Venera aflikovana upravo od Saturna. Kada je reč o odnosima, veze nemaju trajnost, brzo otpočinju i brzo završavaju, strasti su naglašene ali kratkotrajne. U zavisnosti od aspekata Venere možemo uz lošeg Saturna imati i naglašenu prostotu, povređivanje, potpunu neodgovornost kada je partner u pitanju. Natus mora da nauči da ne ulazi u površne veze bez dužeg poznavanja, da bude sam, kvalitetno sam da bi mogao da oplemeni Veneru i Saturna kojima je potrebno u ovom znaku da nauče da se vole i da traju.

Venera u znaku Bika

Venera u znaku Bika je u svom sedištu, jaka, stabilna, vrlo čulna, poželjna, jasnih sistema vrednosti, i veoma materinski nastrojena zbog egzaltacije Meseca u ovom znaku. No, problem ovoj Veneri nisu čulnost i bliskost, već sve u simbolici Marsa, Urana i Plutona koji u ovom znaku imaju loše dostojanstvo i koji ovu Veneru (posebno ukoliko je u lošem aspektu sa njima) mogu učiniti vrlo pohotnom, razvratnom, neprimerenom, prenaglašenih strasti, posebno ukoliko su i pomenute planete same za sebe slabe i aflikovane. S druge strane, ovoj Veneri može nedostajati inicijativa, spremnost na promene, može biti previše spora, uljuljkana.
Potrebno je (u zavisnosti od toga šta je naglašeno u horoskopu od pomenutih faktora) da Venera učini Marsa, Urana i Plutona plemenitim, darujući im najbolje od Bika – smisao za umetnost, za sticanje, za materijalizaciju, ali na ispravan, kreativan način, ispravno usmerene energije. Kako su i Bik i Venera faktori koji govore o ishrani potrebno je voditi računa da natus ne bude proždrljiv, što sa aflikovanim Marsom može biti često, a posebno da bude u pitanju hrana koja je zdrava i zdravo spremljena. Idealno bi bilo usmeriti energiju upravo na kvalitetan rad (Mars) u simbolici Bika. Veze mogu uz dobar odnos Venere i pomenutih problematičnih planeta biti sjajne, stabilne, i ujedno dinamične, dok uz aflikciju mogu biti previše strastvene, moguće i razvratne, sa dozom preterivanja u svemu.

Venera u znaku Blizanaca

Ovo je Venera koja se dobro snalazi u svemu što simbolizuje ovaj veseli, intelektualni, radoznali znak. No, ono što nedostaje ovoj Veneri je svrsishodnost, celina – sve ono što Jupiter simboliše. Površna znanja, ma kako u tome ova Venera bila vešta, su zapravo ono što može biti i problem. Sveobuhvatnost je ono što ova Venera zapravo želi da postigne kao najviši cilj, a u tome joj može pomoći samo gledanje na život iz holističkog ugla. Ovo je Venera koja voli da se kreće, voli promene, ali se to svodi na kratkoročne ciljeve i kratka putovanja, a upravo treba da se otisne na dalek put.
Venera u Blizancima voli književnost, pisanje, ali će se retko odlučiti za ozbiljno, opširno filozofsko delo koje daje odgovore na pitanja nade, svrhe, već će se zadovoljiti novinarskim člancima, dnevnim novinama, koje će na brzinu zadovoljiti njen radoznali um. U aflikciji od Jupitera imaće potrebu da negira upravo ono što je čini slabom, pa su to često osobe koje neprestano (lepo) olako pričaju o moralnim vrednostima koje cene, a zapravo ih se i same ne pridržavaju, kao i o onima koje ne cene, ne shvatajući da sve to čini jednu celinu. Blizanci se vezuju za priču o Kastoru i Poluksu smrtnom i besmrtnom bratu, sinu smrtnika i sinu Zevsa (Jupitera) koji su po svojoj prirodi bitno razičiti, a ono što je za ovu priliku bitno je što je Poluks bio poznat po svojim bokserskim veštinama, a Kastor po umeću kroćenja konja. Za boks su sigurno potrebne jake šake, što je u simbolici Merkura, dok bismo kroćenje konja sigurno povezali sa simbolikom Jupitera, pa dobijamo čudnu kombinaciju da besmrtni Poluks radi sa Merkurom koji predstavlja ljudski faktor (vladar Merkur koji u Blizancima ima dobro dostojanstvo), dok smrtni Kastor radi sa Jupiterom koji predstavlja božanski faktor (planeta u izgonu), što upravo upućuje na neminovnost spoja suprotnosti koje jedan znak simboliše. U slučaju dvojice braće ljubav (Venera) je upravo ta koja miri ove suprotnosti. Balans između Merkura koji može dominirati u ovom slučaju i Jupitera daje da znanje ima opštu, trajnu, višu vrednost i opštu primenu. Radoznalost i površnost naglašena je i u odnosima, što često rezultira paralelnim vezama koje su same po sebi interesantnije. Uz aflikciju od Jupitera dolazi do preterivanja, a upravo samo iz razloga što je natus u potrazi za odnosom koji bi imao poseban smisao i koji bi život učinio smislenim, kao što Poluksu besmrtni život nije imao vrednost bez Kastora.

Venera u znaku Raka

Pozicija u ovom znaku sigurno daje osetljivu, nežnu, romantičnu, sentimentalnu osobu kojoj su porodica i dom veoma bitni. Mesec i Jupiter kao planete koje su u ovom znaku u dobrom dostojanstvu su one koje primarno krase ovu Veneru koja već ima znanje o ovim planetama. No, Venera u Raku ima daleko težu ulogu nego što se čini i upravo joj Mesec i Jupiter daju snagu da se izbori sa slabostima ovog znaka u kojem su dva primarna malefika Mars i Saturn u lošem dostojanstvu. Izbalansirati nesvesne planete je najteži zadatak, pa uz aflikciju od njih (čak i sam njihov loš položaj u natalu) može dati da je ova Venera veoma oslabljena, i da sama potreba koju ima može biti veoma mukotrpna.
Slabost se može odraziti kroz preosetljivost, sklonost povređivanju i samopovređivanju, kroz loše odnose u braku u kojima može biti naglašeno upravo ono sa čim Venera u Raku ne ume da se nosi: ljubomora, prostota, nefleksibilnost, grubost, zajedljivost. Učiniti Marsa i Saturna plemenitim je potreba ove Venere pa na svaki napad Marsa ili svako odbijanje Saturna ova Venera treba da uzvrati osmehom, bliskošću, optimizmom jer je u ovom znaku to njeno oružje. Ona će imati potrebu upravo to da izaziva da bi ova dva malefika digla na viši nivo. No, objektivno, Venera u Raku uz aflikciju od Marsa ili Saturna (bilo da su u istom znaku, bilo da je aflikovana preko dispozitora) daće česte svađe, povređivanje na najdubljem emotivnom nivou, naglašene niske strasti, a uz dispozitora u slabom znaku za Veneru, Veneri oduzima snagu, koja na kraju gubi bitku. Uz dobru povezanost s dobrim Marsom i Saturnom Venera je na prvom putu da ove muške planete na ženski način oplemeni, pa je ovo slika sretnih brakova, trajnih ljubavi koje se baziraju na bliskosti i strasti istovremeno. Ovo je lep i stabilan dom u kojem se nešto stalno radi, dograđuje, proširuje, kao i posao vezan za nekretnine, građevinu u kojem sva tri učesnika (Venera, Saturn, Mars) uživaju.

Venera u znaku Lava

Venera posebno voli ovaj znak što potvrđuje i činjenica da je većini arhetipskih Venera upravo Lav bio omiljena životinja. Lav je znak koji uliva sigurnost, stabilnost, daje uspeh, moć, i mogućnost da se osoba na najbolji mogući i način ispolji što uliva sigurnost, daje samopouzdanje što je Veneri kao vladaru Bika veoma bitno. Lav u Veneri budi kreativnost pa pozicija u ovom znaku će naglasiti onu umetničku prirodu Venere koja je i zaštitnica lepote i umetnosti. No, Venera u ovom znaku nema problem sa Suncem koje je jedina planeta u dobrom dostojanstvu u ovom znaku, već sa Saturnom, Uranom i Neptunom, posebno ako je aflikovana od istih, jer tada upravo može dati prenaglašenu potrebu za ostvarenjem na način Lava koji nema snagu za ciljeve koje ovaj znak može postaviti.
Saturn kao planeta koja govori o posledicama svega što činimo u aflikciji sa Venerom u Lavu će dati mogućnost pada s položaja do kojeg je natus stigao ne birajući sredstva, ili do gubitka partnera koji je natusu mogao poslužiti za postizanje željenog statusa. S druge strana, sva kreativnost koju Lav daje mora se ispoljavati i kroz kvalitet koji Saturn zahteva: sve što Venera u Lavu stvori ne sme biti lažnog sjaja, mora imati stabilne temelje, dobru osnovu. Venera u Lavu je darežljiva u meri u kojoj nije aflikovana od Saturna, u suprotnom ovo upravo govori o problemu sa davanjem, pa je uloga Venere upravo da izbalansira potencijalno veliku manu Lava koja se kosi sa njegovom primarnom prirodom koja jeste sadržana u davanju (poput Sunca koje daje život svemu, a dobija samo refleksiju svog davanja). Originalnost je takođe potencijalno problematična osobina ovog znaka koji ne poznaje Urana, pa Venera u Lavu ne sme biti lažna, plagijat, već originalna. S druge strane, poput Ovna, Lav ima svest samo o sebi, ceni samo sebe, a upravo prihvatanje novih ideja, drugih ljudi, i imanje svesti o tome da su svi ostali deo jednog sistema je osobina pravog Lava. Spremnost na promene koje fiksnom znaku mogu biti problem, su ovde neophodne jer Uran to traži, pa u meri u kojoj je Venera harmonična sa Uranom to će se i Lav prilagoditi potrebama novog vremena. U meri u kojoj postoji problem to stres može biti veći, emocije, brak, odnosi, radost umanjeni, a primarno zbog neprihvatanja suprotnog mišljenja i potrebe da se po svaku cenu bude u pravu i u centru pažnje. Najveća slabost Lava je nepoverenje, strah od izdaje što simboliše Neptun koji je u znaku Lava u padu. Venera u ovom znaku ima potrebu da ljubavlju pobedi svaki strah Lava – koji će uz aflikciju ka Neptunu biti na stalnoj probi: verujem, ne verujem. U odnosima, objektivno ovo će se ispoljiti kroz laži, prevare koje su natusu samo potreba da jednom počne da veruje. Ukoliko je umetnost način na koji Venera treba da dovede Neptuna u harmoniju, to svakako ne sme biti (iako je to vrlo često) lažna umetnost, falsifikati, a posebno natus ne sme prisvajati slavu za nešto što mu ne pripada. Povoljan odnos Venere i Neptuna je upravo način na koji Lav razvija svoju pravu, jedinstvenu prirodu koja objektivno daje sjajnog, kreativnog, šarmantnog, intuitivnog i ujedno vrlo stabilnog, priznatog partnera, oca, direktora, kao i vrlo priznato stvaralaštvo koje ima trajnost u vremenu.

Venera u znaku Device

Ono što Veneri u znaku Device sigurno ne nedostaje, i sa čime je vrlo bliska je Merkur: ljubav ka znanju, učenju, analizi, radu, svakodnevici i običnim malim stvarima. No, Venera nije planeta koja treba da misli, da uči, analizira, već ona koja treba da uživa, voli, ima odnose, a primarno da bezrezervno veruje budući da je najviši cilj svake Venere znak Riba – znak vere, intuicije, što je potpuno suprotno znaku Device. I stoga, ma kako bila spretna, radna, inteligentna Venera u Devici treba da problem izražen kroz Jupitera i Neptuna koji su u ovom znaku u izgonu, kao i kroz samu Veneru koja je u padu, reši na sebi svojstven način. Ova Venera treba da otkrije Devici da mnoštvo drveća čini šumu, da svaka misao ima svoj smisao, da svaki učitelj zna više od učenika, da postoje pitanja do čijih odgovora ne možemo doći analizom najmanjeg zajedničkog sadržaoca, već da je potrebno osetiti šta nam govori unutrašnje biće koje ne govori nama poznatim jezikom a ipak ćemo ga razumeti.
Sve što je u Devici je sitno, malo, oskudno, polovno, a Venerina najdublja potreba u Devici je da od najmanjeg stvori mnogo, stvori mnoštvo, stvori more kvaliteta koji zajedno čine smislenu, svrsishodnu celinu. Razviti osobine prave Venere postavkom u Devici je teško, jer prave radosti i pravog uživanja je ovde malo, a za mnogo radosti potrebno je mnogo, što simboliše Jupiter. Ono što Venera treba da spoji je more i obala – da uživa podjednako i na obali kao i u talasima (ne vodeći računa da ne pokvari perfektnu frizuru). Prepuštanje talasima je rešenje za ovaj znak, za postizanje balansa. Mnoge priznate osobe koje se bave modom i umetnošću imaju Veneru u znaku Device pa možemo pretpostaviti da je za veliki uspeh potreban i veliki trud, rad, učenje, no ono što je pravi odgovor je da uspeh dolazi upravo kada se postigne balans, kada se problem izražen kroz potencijalno problematične planete za dati znak rešava upravo kroz najbolju simboliku tih planeta, što je često izraženo upravo kroz podršku Veneri od strane Jupitera i Neptuna. Aflikovana Venera u Devici od Jupitera i Neptuna je najproblematičnija jer uz naglašene strahove (što daje svaki potencijalno problematični Neptun) ova Venera je slaba, nedovoljno jaka da se suoči sa osobama, okolnostima koje iniciraju njenu neveru, njenu sumnju, pa će i odnosi u koje ulazi biti problematični, haotični, sumnjivi, a ono što Venera u Devici radi upravo iz straha je ulazak u odnos koji je samo naizgled (procena sjajnog intelekta) ispravan, siguran i najbolji za nju. U potrazi za idealom što je zapravo njena suštinska potreba, ova Venera (slaba i uz aflikciju) neminovno ide u razočarenje. Podržana od Jupitera ili Neptuna, i uz dobru dispoziciju, je ona koja, iako slaba, radi, a podstrek joj daje upravo saznanje i osećaj da viši smisao postoji i da je ideal ostvariv, što je glavni preduslov za mogućnost materijalizacije na nivou Venere u Devici.

Venera u znaku Vage

Naizgled Venera bez problema, Venera svoj na svome, Venera zadovoljna, stabilna, ostvarena. No, slabost Vage su Sunce i Mars – planete koje simbolišu svest o sebi, sopstvenim potrebama i inicijativu, pokretačku energiju. Venera u Vagi je pod ingerencijom Saturna – Saturn je taj koji dominira u ovom znaku, pa uz snažnog Saturna u horoskopu, a slabo Sunce i Marsa, ova Venera radi ono što Saturn kaže.
Saturn je taj koji determiniše njene potrebe: forma „koči“, sputava ovu Veneru da ispolji svest o sebi, a u zavisnosti od Venerinih aspekata zavisi i šta je ono što ta Venera zapravo jeste i šta je to što ona želi. Bila u aspektu sa Marsom ili Suncem ili ne, ova Venera treba da oplemeni znak Vage, tj. upravo ove dve planete koje imaju tendenciju (u zavisnosti od njihovih slabosti ili ne) da kada je priča o odnosima u pitanju, ostanu neispoljene. A imati svest o sebi je preduslov za kvalitetan odnos, jer u suprotnom jedna osoba je drugoj u odnosu podređena što vremenom dovodi do gubitka sopstvene ličnosti, sopstvenih kvaliteta. Razviti Sunce, razviti Marsa je zadatak ove Venere koja pozicijom u Vagi nema potrebu da nešto sama pokrene, da se ispolji na sopstveni način, već na način drugih, na način društva, partnera. Kreativnost, inicijativa, stvaranje je preduslov. Aflikovana Venera od Sunca će naglasiti slabost, a svaka slabost ima potrebu da se ispolji na neispravan, pogrešan način, pa usled nesvesne potrebe da razvije svest o sebi ovaj natus se može neprestano braniti (Saturn – odbrana je najjači adut Vage), a katkad, ukoliko je i Mars aflikovan, i na neprikladan, težak način. Aflikovana Venera od Marsa sa kojim već pozicijom u znaku Vage ima problem, naglasiće ljubomoru, potrebi za povređivanjem, ili s druge strane, odbijanje svega što Mars jeste (seksualnost, inicijativa), kao i što Sunce jeste (sopstvene želje, sopstvena stremljenja) uz pravdanje da su uvek drugi krivi jer Venera u Vagi dobro poznaje krivicu (Saturn). Prihvatanje je tipično za znak Vage, ali ono što treba uz pomoć Venere da nauče osobe sa ovom pozicijom je da iniciraju i stvaraju, da spoznaju šta žele i ka tome idu, bez straha da odluka po svaku cenu mora biti ispravna.

Venera u znaku Škorpiona

U znaku svog prirodnog protivnika Venera (kao i u Ovnu) ne ispoljava svoje tipične osobine. Ona je ovde podređena uticaju nesvesnih planeta Marsa i Plutona, kao i Urana - najdubljim strastima, i najneobičnijim stvarima, ljudima, okolnostima, i to je ono sa čime ova Venera ume da se nosi. Uzbuđenja, opasnosti, seks, fatalne veze, okultizam, ezoterija je ono što je privlači i što je hrani. No, da bi se ispoljila prava, najčistija priroda Venere, da bi ovaj znak postao najčistija reka a ne prljava, puna otpada, zatrovana, potrebno je da Venera izbalansira priču Meseca i same Venere.
Bliskost je ono što ovom znaku primarno nedostaje, bliskost na najdubljem nivou, osećaj potpunog pripadanja ali ne na tipično škorpionski način koji bi bio „moja i božija“. Potreba za potpunim jedinstvom je nasušna potreba Škorpiona kojim vlada Mars koji ne poznaje odnose, i Pluton koji egzaltira upravo tamo gde Mesec, koji simboliše dvojstvo, prestaje da postoji. No, ova potreba se najčešće ispoljava kroz potrebu za posedovanjem, kroz potrebu za pripadanjem do kraja, ali bez prethodno razvijene svesti o toj drugoj osobi, o sebi i samom odnosu. Vezivanje na najdubljem nivou je potreba Škorpiona, ali često usled prejake energije i nedovoljne svesnosti to vezivanje optereti obe osobe u odnosu što se objektivno ispoljava kroz snažnu ljubomoru, prenaglašene strasti, a neretko, uz aflikciju Venere Marsom i Plutonom, i kroz ljubav do smrti, pri čemu jedna osoba ubije drugu.
Venera u Škorpionu ima ulogu i potrebu da izbalansira upravo nivo Meseca koji simboliše sam po sebi blizak odnos, ima ulogu da omogući da se razvije bliskost koja bi destruktivnu energiju i strasti pretvorila u kvalitet, pretvorila u pravu beskrajnu, večnu ljubav koja podrazumeva potpunu, bezrezervnu predaju ali uz potpuni mir, balans. Venera je ta koja treba ovom natusu da omogući da pronikne u svoj Mesec, svoju dušu, ostvari bliskost sa samim sobom, jer jedino tako ogromna energija ovog znaka može biti pravilno usmerena. Načiniti Veneru u Škorpionu Venerom je isto što i pročistiti reku predaka, učiniti ih nasmejanim, zadovoljnim, neostrašćenim, a to je moguće samo ukoliko ne odbacujemo otpad u reku, ukoliko održavamo živi svet u njoj, što je Mesec. Izbalansirati Škorpiona znači bezuslovno voleti i nemati strah od odbacivanja, od onoga što bismo sami sa Venerom u Škorpionu uradili.

Venera u znaku Strelca

Ovo je sigurno vrlo povoljna pozicija – spoj dva benefika koja uvek uživaju u društvu jedan drugog. Venera ovde voli sve što Jupiter simboliše: putovanja, širine, nove prostore, stalno nova znanja, avanture. Ovo je vrlo nemirna, ali i optimistična Venera koja je u stalnoj potrazi za smislom za koji je sigurna da u svemu postoji. No, slabost ovog znaka, što je i Venerina potreba, je balans na nivou Merkura i na nivou Kirona. Nepraktičnost može biti odlika ovog znaka sa čime Venera treba da se izbori. Preterivanje u mnogo čemu (u zavisnosti od samih Venerinih aspekata i dispozicije) je vrlo tipična, kao i nedostatak konkretnosti koja je tipična za Merkura. U ovom slučaju Venera vidi šumu, ali ne vidi i svako drvo kao biće za sebe.
Viši ciljevi mogu toliko dominirati u životu ove osobe da se jednoga dana može zapitati: a šta je ono što ja zapravo živim na ličnom nivou, što posebno može biti izraženo ukoliko je Venera aflikovana od Merkura. Vrlo često potraga za višim ciljem i svrhom dovede do toga da osoba propusti da vidi cilj i ono što želi čak i ako joj je nadohvat ruke. Uživanje u običnim, malim stvarima je takođe netipično za ovu Veneru, a upravo to je ono što treba da izbalansira. Život čine male stvari, jer veliko mora da se sastoji od malog, čega ovaj znak nije svestan. Za viša znanja potrebno je imanje osnovnog znanja, za poznavanje stranog jezika neophodno je da prvo ovladamo maternjim – za 9 potrebno je 3, jer jedino tako ovaj sjajni znak i ova sjajna Venera mogu da ostvare maksimum kojem teže. Kiron je takođe problematika ovog znaka, i Venera u Strelcu treba da se razvije na taj način da ne dođe do povrede, do gubitka vere, što Kiron može doneti. Vera u svakog čoveka pojedinačno jednaka je veri u sve ljude sveta, jer svi mi pojedinačno činimo ovaj svet.

Venera u znaku Jarca

Venera je u Jarcu u znaku svog tripliciteta i obzirom da je u Vagi Saturn u egzaltaciji, ova pozicija osim što može na neki način činiti ovu Veneru hladnijom, i manje čulnom, je ne oštećuje. Ona u ovom znaku nema problem sa Saturnom, niti sa Marsom koji je ovde egzaltiran, pa su ovo sigurno stabilne emocije, stabilni odnosi, moguća je netipična za Veneru veća grubost, hladnoća, neljubaznost, pa i oštrina, ali ono što je primarni problem ovog znaka, a što je uloga Venere je da „otkravi“ Saturna i Marsa, da ih učini umilnijim, nežnijim, jer Mesec je u ovom znaku u izgonu. Neispoljavanje bliskosti, ustezanje od emocija, je ono što je tipično za ovaj znak, a sve usled toga što je i Jupiter ovde u padu, što je planeta koja daje optimizam, veru. Ne pokazati emocije znači smanjiti mogućnost povređivanja. Gubitak vere je uzrok ove hladnoće, i upravo Venera treba da oplemeni Jarca, treba da vrati veru, nadu i osećaj za odnos, za druge ljude.
Sa lakoćom će se ova Venera ostvariti na polju karijere, posla, sporta, ali sa teškoćom na polju porodice i polju svrhe, jer ono što treba da nauči je da sve potiče iz porodice, i da ma kako cilj bio važan, inicijativa presudna, nijedan cilj sam po sebi nije dovoljan, ako se na kraju ispostavi da nema smisla i da nema nade, ili ukoliko je na tom putu bilo malo radosti, malo bliskosti. U povoljnoj vezi sa Jupiterom ili Mesecom natus će imati šansu da ostvari željeno uz radost i optimizam, dok će uz aflikciju i dominaciju Saturna i Marsa svako sredstvo opravdavati i besmisleni cilj.

Venera u znaku Vodolije

U ovom znaku Venera je u svom triplicitetu kao vladar vazdušnog znaka i samim tim ima određenu snagu. U znaku Vodolije Neptun je egzaltiran, pa je ovo Venera koja voli druženja, uzbuđenja, sve što je novo, neotkriveno, zanimljivo, mistično, ali i veliku slobodu. Nesputanost je ono sa čim Venera u ovom znaku dobro radi – ideje ne nedostaju, moć imaginacije, a glavni problem vezan je za Sunce koje je u ovom znaku u uzgonu.
Imati svest o drugima, o svim ljudima nije teško, ali imati svest o sebi, je preduslov da se sve iz ovog znaka materijalizuje. Problem sa autoritetima je tipičan za ovaj znak, a negiranje autoriteta je negiranje sopstvenog ega, što uz aflikciju Venere ka Suncu može naglasiti problem sa svakim muškarcem u životu ove Venere, sa svime što je stvaralačko u svojoj osnovi. Svaka ideja (Uran) ne mora biti i sama po sebi stvaralačka, kao što i svaka revolucija ne mora biti napredna. Rušenje jedne vlasti ne podrazumeva da će budućnost biti bolja, posebno ukoliko je to urađeno iz kvadrata. Pravi napredak (Uran) mora podrazumevati i razvoj svesti, a imati svest znači imati kvalitetno Sunce. I stoga, ma kako ova Venera bila oslobađajuća, nesputana, ravnopravna, mora izbalansirati svog ego najpre saznanjem da se u kosmosu ipak sve vrti oko jednog centra što je na nivou mikro-kosmosa naš ego. Taj centar na objektivnom nivou simboliše i naše srce koje je pumpa koja omogućava život, a sa čijim prestankom rada prestaje i život, dok se bez drugih organa može živeti. I stoga je od velike važnosti da srce bude zdravo, da je skladno povezano sa nervnim sistemom kome nema života bez srca. Imati zdravo srce, znači imati zdravu svest i o sebi i drugima. Samo na ovaj način Vodolija može napredovati, a Venerina uloga u ovom znaku je da uprvo izbalansira ove dve sigurno najdrastičnije suprotnosti u Zodijaku.

Venera u znaku Riba

Najidealnija Venera koja naizgled ima savršeno mesto, savršenu zemlju iz koje se hrani, i stoga može dati najbolje plodove. Ovo jesu najlepše jabuke, one koje su Adama i Evu nagnale na greh. Jabuke simbolišu drvo znanja, a u znaku Riba jesu sadržana sva znanja, ona koja poznajemo i ona koja ne poznajemo. Želja za tim je i stvorila ovaj svet – svet Venere, svet u koji su Adam i Eva prognani upravo da bi primenili znanja koja su sa zagrizom okusili, da bi ih materijalizovali.
No, Ribe i materijalizacija su velika suprotnost na objektivnom nivou, ali u znaku Riba ipak egzaltira planeta koja vlada i odnosima i materijom, i stoga ništa nije nemoguće, a čini se da je preduslov da bi se bilo koji odnos materijalizovao upravo predstavljen Venerom, Neptunom i Jupiterom - ono što je preduslov i što na kraju ostaje su Ljubav, Vera i Nada. Adam i Eva su ovo imali u Raju, a ono što je stvorilo problem i doprinelo da budu prognani je Merkur – mali Merkur koji je u znaku Riba u padu. Zbog malog Merkura napustili su rajske vrtove u simbolici Venere u Ribama. No, da nije bilo radoznalosti, da nije bilo želje za znanjem ne bi bilo ni ovog sveta koji je stvoren upravo da bismo obrnutim procesom od čoveka postali bogovi, da bismo se vratili u rajske vrtove ali sa znanjem koje imaju bogovi. Venera u Ribama upravo treba da izbalansira Merkura – da bismo živeli priču Riba, Neptuna, Jupitera potrebno je da imamo pravo znanje, potrebno je da imamo znanje koje možemo da konkretizujemo, primenimo. Potrebno je da umemo da budemo praktični, fokusirani, da umemo da živimo običan, svakodnevni život ali na način bogova. No, vrlo često, taj Merkur nema tu snagu. Naglašene Ribe uz lošeg Merkura ili u ovom slučaju Veneru aflikovanu od Merkura, daće u najvećem broju slučajeva nesređenost, haotičnost, manipulaciju, laži, prevare, obmane, afere, lažna znanja kojima se manipuliše. S druge strane, u odnosima daće jake impresije kao znak sećanja na nekadašnji raj, ali uz aflikciju česta su razočarenja, jer je cilj nedostižan. Ova Venera treba da stvori balans između Bogova i Čoveka, da omogući da čovek spozna ono što je zaboravio, da spozna da sva znanja jesu u njemu, u njegovom eteričnom telu, i da je nastao upravo po ugledu na Tvorca.
Dokaz da Venera ume da umilostivi, da ostvari želje, i dovede stvari u balans je i mit o Pigmalionu, poznatom kiparskom vajaru, koji je Afroditu molio da mu podari ženu nalik skulpturi koju je sam stvorio. Afrodita mu je želju ispunila, a to izvesno upravo zbog savršenstva njegovog dela, koje je bilo toliko lepo, sa toliko ljubavi stvoreno, da se i sama Afrodita tome morala pokloniti.
Aleksandra Ralić