O astrologiji

Univerzum je jedno veliko biće u kojem je u svakom deliću njegovom sadržana njegova suština, na isti način na koji je u svakoj ćeliji čovekovoj sadržana DNK. Astrologija je zasnovana upravo na tom znanju, pa baveći se nebeskim telima astrologija se zapravo bavi čovekom kao delićem Univerzuma, njegovom prirodom, kao i životnim okolonostima i događajima koji su kao spoljašnji faktori isto što i sam čovek iznutra.

Osnovni postulat hermetizma i astrologije je: KAKO GORE – TAKO DOLE

Ovo odgovara i postulatu da smo stvoreni po uzoru na Boga, jer Bog i jeste sveobuhvatni i sveprožimajući Univerzum u kojem je svaki deo te jednote isto što i celina. Mi kao bića nismo sposobni da u potpunosti sagledamo sebe, ono najdublje u nama koje našu sudbinu i kroji, pa gledajući u druge delove jednote, u ovom slučaju delove Neba u trenutku rođenja, sagledavamo sebe. Čudesna astrologija omogućava spoznaju da je sve deo nas, da je sve u nama, da je sve naš doživljaj i naša kreacija, kao i spoznaju da smo jedno sa celim Univerzumom.

Astrologija se bavi izučavanjem pozicija nebeskih tela i njihovih međusobnih odnosa. Svaki trenutak u vremenu možemo predstaviti dvodimenzionalnom mapom (horoskop), za čije je tumačenje potrebno poznavanje jedinstvenog astrološkog jezika simbola. U toj mapi je prikaz koda, programa onoga što je u tom momentu nastalo, rođeno.

Poznavanje značenja simbola i umeće njihovog kombinovanja omogućava uvid u taj program u kojem je sadržano sve o tom trenutku – od osnovne energije trenutka, kvaliteta, slabosti, do objektivnih okolnosti i događaja u vremenu (u sadašnjosti i prošlosti), do uzroka i posledice.

I ono što astrologiju čini posebnom u odnosu na druge nauke koje se bave dekodiranjem čoveka, života i stvarnosti je upravo mogućnost sagledavanja neuzročne veze između onoga što jesmo i onoga što nam se dešava. Sa astrologijom spoznajemo kakvi smo, šta volimo, kako razmišljamo, kakve strahove i blokade imamo, ali i kako nam upravo u skladu s tim u život dolaze ljudi i okolnosti, kao i kada do toga dolazi, ali i zbog čega, jer sve ima svoj uzrok u nekoj prethodnoj akciji.

Sa astrologijom spoznajemo da je sve u nama – da je naš svet naš film i da smo mi i glavni glumci u tom filmu, ali i režiseri, što nam daje mogućnost da u skladu sa postojećim scenarijom (horoskop) napravimo film za oskara!

Poznavanje astrologije čini da volimo ljude više, da volimo sebe više, da volimo život više, i, što je najvažnije, da volimo Tvorca najviše...