Smelost nade – američki predsednički izbori 2008

  • -

Smelost nade – američki predsednički izbori 2008

Category : Razno

Izbori u SAD, kao jedne od vodećih sila u svetu, svakako pobuđuju pažnju velikog broja ljudi, posebno u uslovima koji su se stekli poslednjih par meseci, a koji nude mogućnost da po prvi put u istoriji ove svetske sile na čelo dođe Afroamerikanac, što bi na neki način predstavljalo presedan, a ujedno ukazivalo na bitnu promenu nastalu na nivou kolektivne svesti, budući da su Afroamerikanci dugo od nastanka SAD bili na neki način građani drugog reda. Ekonomska kriza koja je zahvatila SAD (a koju je Raymond Marriman vrlo lepo najavio u svom izlaganju na Konferenciji u Beogradu u martu 2008.) je samo posledica potrebe da se bitni faktori u strukturi SAD promene, bolje rečeno, da se SAD vrate onim postulatima na kojima su i nastale, a koji su bili vodilja Georgu Washingtonu, Abrahamu Lincolnu, Jonhu Kennedyu – onima koji su svojim delom, svojim zalaganjima na polju građanskih prava, ravnopravosti, napretka ostali zapamćeni.
Vreme u kojem se nalazimo je veoma posebno budući da su brojna proročanstva vezana upravo za godine koje su pred nama (da ne spekulišemo sa svima veoma poznatom 2012. godinom), pa osoba koja će biti na čelu SAD tokom naredne 4 godine, zapravo ima veću važnost nego što to na prvi pogled izgleda. Biti na čelu SAD je izvesno velika čast, ali u ovom vremenu to je i ogromna odgovornost, ne samo lična, ne samo vezana za 50 američkih država, već i za čitav svet, koji je zahvaljujući globalizaciji, napretku tehnologije postao „veliko selo“. I upravo od energije te osobe, njenog horoskopa umnogome će zavisiti i dešavanja koja će, u ovom slučaju, uticati na sve nas.
Rođenje deteta predstavlja presek vremena za roditelje (kroz Mesec, Sunce, 4/10 je jasno izraženo stanje u kojem se roditelj nalazi u trenutku rođenja deteta) i na neki način su time determinisani, kao što je i dete već pre svog rođenja determinisano horoskopom roditelja (serija 5, Merkur). Na isti način i novoizabrani predsednik predstavlja presek vremena za državu, i njegov horoskop determiniše sudbinu roditelja (u ovom slučaju naroda), kao što je i njegova sudbina izborom na to mesto već determinisana horoskopom države, u ovom slučaju SAD. Koji od dvojice kandidata je već determinisan u horoskopu SAD – tj. koji će bar na kratko determinisati sudbinu ove svetske sile, a ujedno i dobrog dela sveta? Tranziti za taj dan moraju uputiti na one koji su „prozvani“ atmosferom koju stvaraju tranzitne planete. Pogledaćemo horoskop za početak izbora (07:00 EST) kada se otvaraju biračka mesta za najistočniji deo SAD, kao i za trenutak kada se zatvaraju biračka mesta na najzapadnijem delu SAD, ali za vreme u Washingtonu, što je ponoć 05.11.2008.
Ovaj period je specifičan najpre zbog važnog mundanog faktora koji je za dan izbora egzaktan: egzaktna opozicija Saturna i Urana predstavlja važan momenat u ciklusu Saturn/Uran (period od 45 godina). Svaka zemlja, svaka nacija, pa čak i grad ima svoj ritam koji je definisan određenim ciklusima (koji otpočinje konjunkcijom planeta), a SAD su upravo vezane za ciklus ove dve planete (u samom horoskopu SAD u trigonu) koji govori o reformama, pronalascima, idejama, ali i o ljudskim pravima, o ukidanju moći, prekidima sa starim, padu sistema što može voditi u reforme, ali i anarhiju. Ciklus (koji je sada na pola) otpočeo je 1988. godine kada realno jeste zavladala nova atmosfera u svetu - rušenje starog i temelji novog: pad Berlinskog zida, komunizma, razvoj novih tehnologija. U periodu opozicije javlja se potreba za drastičnijim, naglijim promenama, onima koje je sama konjunkcija najavila pre dvadesetak godina. Pa ako konjunkcija simboliše početak promena na državnom nivou, u državnim strukturama (što Saturn jeste), promena politike na globalnom nivou, to opozicija donosi pobunu protiv ustaljenih režima, formi, potrebu za oslobođenjem od stega, starog, što katkad može biti i rušilačko. Saturn se nalazi u Devici, a Uran u Ribama, pa pobuna nastaje upravo iz ideala, lične vere, a odnosi se na sve što je u simbolici Saturna u Devici: pobuna protiv statusa radnika, statusa siromašnih, bolesnih, politike zdravstvenog osiguranja, generalno protiv svakodnevice koja mnogima može biti teška. Sam Saturn u boji znak u kojem se nalazi - znak izgona Jupitera i Neptuna, pa je ovo pobuna protiv formi i struktura koje ne neguju veru, ideale, duhovno. Na nekom drugom nivou ovo je suprotstavljanje kosmičkog uma i naučnog, čuda i dokaza, samog vremena, kao vrednosti koja ima trajnost, i Urana koji simboliše trenutak, prošlosti i budućnosti. Prevedeno na naše kandidate ova opozicija simboliše njihovu veliku različitost, a u zavisnosti od toga ko pobedi zavisiće i globalna atmosfera i dešavanja u nekom narednom periodu.
Mogli bismo se zapitati koja planeta simboliše kog kandidata budući da Saturn/Uran može simbolisati i oponirajućeg crnog i belog čoveka, što bi značilo da je kandidat McCain predstavljen Uranom, a Obama Saturnom, ali isto tako McCain je dosta vremešan što je u prirodi Saturna, dok Obama važi za jednog od mlađih ikada kandidovanih predsednika, što se uklapa u simboliku Urana. Takođe, McCain je kandidat republikanske partije koja je partija tvrdih stavova, dok je Obama kandidat demokrata što se jasno uklapa u simboliku Urana. Da li će se SAD okrenuti novom, reformama, veri, duhovnosti, ili starom, konzervativnom, primarno svetovnom (što Saturn u zemljanom znaku jeste)? Dispozitori ove dve planete moraju ukazati na ishod: za trenutak otvaranja biračkih mesta Merkur kao dispozitor Saturna (a sam po sebi simboliše glasove) nalazi se u znaku Vage – dakle egzaltira Saturna, pa je jasno da će ranoranioci biti naklonjeni konzervativnijom struju. No, pozicija na 29. stepenu nije posebno povoljna, ima tendenciju da ukaže na gubitak i na promenu koja će uslediti tokom dana, jer Merkur prelazi u znak Škorpiona, gde Saturn nema osnovno dostojanstvo. S druge strane, Uran kao predstavnik druge, avangardnije, prodornije, otvorenije za saradnju strane preko dispozitora odlazi u znak Vodolije gde je u sedištu, i na sam stepen egzaltacije Neptuna, koji je u ovom horoskopu vladar 5. kuće koja simboliše volju naroda, pa je jasno da kandidat obama biva podržan od strane glasača. To potvrđuje i Merkur (vrlo važan u ovoj karti jer govori o glasovima) koji prelaskom u znak Škorpiona zapravo egzaltira Urana. I pozicija Meseca je vrlo bitna u svakom horoskopu događaja: na početku dana nalazi se u znaku Jarca što bi išlo u prilog glasačima konzervativne struje, ali i Mesec do kraja izbornog dana prelazi u znak Vodolije, što je još jedan faktor koji govori o atmosferi na kraju koja izvesno upućuje na vodolijansku energiju. Još jedan važan faktor je svakako i egzaktna opozicija Marsa i Neptuna tog dana, što može biti problematično, ukazivati na neke nelegalnosti, prevare, kao i na mogućnost da nešto u simbolici Marsa ima tendenciju da ošteti sjajno postavljenog Neptuna, a prava važnost biće očiglednija u daljem tekstu. Posmatrano iz ugla vrhova kuća zanimljivo je što u karti urađenoj za zatvaranje biračkih mesta vladar 10, koji simboliše pobednika, Venera, je u egzaktnom aplikacionom sekstilu sa Neptunom (gde je progresirao početni Desc ukazujući da je na samom početku Obama predstavljen 7. kućom), a Neptun je dispozitor Urana koji u horoskopu izbora simboliše Obamu, pa iz više uglova imamo potvrdu da predsednik postaje Uran, onaj ko je predstavljen 7 i Neptunom u horoskopu događaja. Takođe, sama Venera svakako simboliše onog ko je na neki način privlačniji izgledom, šarmantan, a koji ujedno čini atmosferu veoma čarobnom, što je svakako Obama. No, ma kako sve bilo veoma jasno samo na osnovu trenutka otvaranja i zatvaranja glasačkih mesta, to nije dovoljan dokaz za takvu tvrdnju. Ovako važan događaj kao što je potencijalni izbor Obame – prvog Afroamerikanca na mesto predsednika SAD mora se videti i iz horoskopa SAD.
Svi predsednici u horoskopu države su izraženi kroz Sunce, tj seriju 10, i generalno imaju na neki način slični uticaj i sudbinu u zavisnosti šta bliže određuje Sunce. U ovom slučaju na vrhu 10 je znak Lava što Suncu daje još veću važnost budući da ima dve uloge (i signifikator i vladar odgovarajuće kuće), a ujedno ukazuje da SAD traže vrlo uticajne, moćne predsednike. Pozicija u 9 i u Raku, kao i u istom znaku sa Venerom i Jupiterom ih determiniše kao obrazovane, prijatne, bogate, a ujedno ukazuje i na važnost porekla, genetike koja u velikoj meri utiče na njihov dolazak na tu funkciju.
Kanopus i Sirius sa kojima je Sunce u konjunkciji snažno govore uticaju, važnosti tih osoba čineći ih vrlo moćnima – onima oko kojih se okreće sve, ali u aflikciji može ukazati i na nepromišljenost, opasnosti, na šta potencijalno ukazuje veoma snažan kvadrat Sunca ka Saturnu u 12, pa veliki broj nastradalih predsednika upravo za vreme mandata je posledica tog kvadrata. Ovim kvadratom može biti predstavljen i jedan i drugi kandidat: McCain kao neko ko je tvrda struja i ko možda neće doći na vlast, i Obama kao Afroamerikanac budući da natalni kvadrat Sunca i Saturna jasno govori o ograničenju, nemogućnosti, zabrani svemu što je Saturn da postane Sunce. S druge strane, potrebno je proceniti i natalne horoskope oba kandidata (o čemu će biti reči), jer njihova prirodna energija se mora uklapati u postojeću energiju izraženu kroz horoskop SAD. Da bismo procenili i potvrdili koji od dva kandidata pobeđuje neophodno je da procenimo progresije datog horoskopa, jer ono što je aktivirano mora uputiti na jednog od njih dvojice.
Sekundarna progresija je svakako najbitnija, a vrlo važno u njoj je upravo trigon sekundarnog Sunca ka sekundarnom Saturnu koji se po prvi put dešava od osnivanja SAD, što svakako mora ukazati na nešto važno, na važan momenat kada ono što je u natalu predstavljeno problematično, gotovo nemoguće, sada može da se ostvari, a to je upravo nemogućnost Afroamerikanaca (Saturn) da postanu predsednici. Logikom se vodeći, izbor McCain-a ne bi bio predstavljen takvom simbolikom jer McCain je predstavnik partije koja postoji od osnivanja SAD i njihova politika nije bitno promenjena od nastanka, a ovaj trigon svakako simboliše postavljanje novih temelja, što Obama neprestano tokom kampanje naglašava. Kako je natalni kvadrat veoma problematičan to izvesno ne mora značiti da ono što nastane u vreme povoljnog aspekta u progresijama mora primarno biti dobro, već pre ima tendenciju da ukaže da onaj koji pobedi zapravo nije najbolji izbor za same SAD, što će vreme pokazati. Sam Ascendent progresirao je do natalnog retrogradnog Merkura jasno simbolišući izbore, a retrogradnost može ukazati na 2 mandata, na ponavljanje izbora, na sličnu situaciju nekoj davno, ali i na nelegalnost tokom samih izbora, posebno jer je Merkur dispozitor i Marsa i Neptuna koji su u međusobnom kvadratu (aspekt koji se ponavlja u tranzitu, pri čemu su obe planete u kvadratu sa natalnim pozicijama); takođe, može ukazati i na skrivenu stranu onoga za šta se glasa, jer Mars je natalni vladar Asc a Neptun volje birača. Kvadrat Marsa i Neptuna koji živi u aktiviranom Merkuru s druge strane može biti veoma nezgodan jer može ukazati da upravo ti izbori (iako se ne vidi na prvi pogled) mogu dovesti do problema, čak i ratnih sukoba na moru, zbog nafte, ali i na verskoj osnovi. Kako je Neptun planeta koja je veoma aktivirana u skoro svim primerima koji će biti navedeni, to je ovaj kvadrat izvesno veoma važan, a sam Neptun, budući da je vrlo srodne prirode sa Saturnom (jedan na neki način podrazumeva drugog), može govoriti i o „obojenom“ predsedniku, nekome ko je poreklom stranac, ko je izdaleka, a s druge, upravo o velikim očekivanjima koja mogu voditi i u razočarenje. Kako je Neptun vladar 5. kuće koja simboliše volju naroda, glasača, to je iz tog ugla ova aktivacija jasna. Neptun je svakako u progresijama postao bitniji onog momenta kada je Sunce u progresijama ušlo u znak Riba (dakle, pre 3 godine) i samim tim u ovom slučaju ima bitnu ulogu budući da njegova natalna pozicija (kao dispozitor) bitno determiniše sudbinu Sunca tokom narednih tridesetak godina. Kako Neptun ima kvadrat sa Marsom iz 8, a trigon sa Plutonom – obe planete predstavnici serije 8, a sekundarni Asc je progresirao do natalnog Merkura koji je dispozitor Marsa i Neptuna, a ujedno i vladar 8, to sve vezano za seriju 8 tokom ove godine ima tendenciju da bude naglašeno. Kada su u pitanju sami predsednički izbori to kvadrat Neptuna (koji je dispozitor sekundarnog Sunca, a vladar 5 – volja građana) ka Marsu može ukazati na veliku tenziju, sukobe, ali kako je dispozitor Merkur u sekstilu sa Neptunom, to Neptun svakako dobija. S druge strane, ovo može biti i jedan od faktora koji mogu ukazati na opasnost po samog predsednika o čemu se takođe spekuliše dosta, ali kako SAD natalno imaju kvadrat Sunca i Saturna, to nije nemoguće.
U tercijarnoj progresiji veoma je markantan snažan, egzaktan T-kvadrat u koji su uključeni Sunce, Uran i Neptun jasno oslikavajući napetu atmosferu koja će vladati tokom izbora: Sunce opozicija Uran je jasna slika rušenja dosadašnje vlasti, a kvadrat ka Neptunu (koji je i ovde veoma aktivan) kao vladar natalne 5 govori o glasovima koji će biti protiv dosadašnje vlasti, a pozicija na natalnom Saturnu ide u prilog tome da će glasovi biti upravo za natalnog Saturna – dakle, za Afroamerikanca. Međutim, ovaj nezgodan T-kvadrat ne mora se primarno odnositi samo na izbore i atmosferu pre i nakon izbora, već i na neke druge okolnosti koje mogu biti problematične (potencijalna ratna opasnost i to upravo sa mora, što potvrđuje i tercijarni Mars koji se natalno nalazi u 8, ima kvadrat sa Neptunom, i u istom je znaku sa Uranom u 8, a koji će tokom tog meseca doći u egzaktan kvinkunks sa Uranom, kao i sekstil sa Neptunom). Ujedno, sam izbor predsednika pod ovakvim aspektima može simbolizovati upravo one faktore koji će biti naglašeni tokom njegovog mandata, koji sam po sebi jeste presedan što ovaj T-kvadrat simboliše sam po sebi. Dispozitor Neptuna koji je vrh T-kvadrata je izlaz – a dispozitor je Venera na samom stepenu egzaltacije Neptuna - stepenu na kojem se u tranzitu nalazi sam Neptun za kojeg smo već konstatovali da ujedno simboliše i Obamu – ideali, vizije, budućnost. Tercijarni Mesec je u egzaktnom sekstilu sa natalnim Mesecom u Vodoliji (koji je dispozitor natalnog Sunca iz Raka), pa i iz ovoga zaključujemo da će volja naroda biti na strani onih spremnih na promene, budućnost. Pozicija tercijarnog Saturna kao dispozitora Sunca – ono što dolazi nakon sadašnje vlasti (novi predsednik) je važna iz jednog drugog ugla: Saturn je u veoma bliskoj konjunkciji sa natalnim Saturnom Obame koji mu je ujedno vladar Asc (o čemu će biti reči), a za dan inauguracije će biti skoro na tačnom stepenu i minutu.
U minornoj progresiji još jednom je potvrđen pad dosadašnje vlasti i promena koja nadolazi izborom Obame: Sunce i Uran su u egzaktnom kvadratu, a pozicija minornog Sunca je bitna iz još jednog ugla: nalazi se egzaktno na natalnom MC-u Obame (o čemu će biti reči). Da će čarolija koju Obama stvara svojim nastupom, govorima, i vera i nada koje budi pobediti govori i egzaktan trigon minornog Meseca sa minornim Neptunom, pri čemu je Mesec na natalnoj Veneri koja je upravo dispozitor natalnog Saturna iz 12. Zanimljiva je i pozicija minorne Venere na nultom stepenu Škorpiona, koja kao dispozitor natalnog Saturna upravo govori o nekom novom početku za Saturna, a s druge strane opet može ukazati na neke neprijateljske akcije tokom tog meseca jer je Venera i natalni vladar 7. Minorni Saturn položen na stepenu pada Urana simbolično govori o porazu tvrdih struja na račun novih, tj. onih koje neće uspeti da isprate novi trend. Da bi ostali faktori od značaja u ovim progresijama bili pomenuti neophodno je proceniti i Obamin horoskop i njegove progresije, no pre toga još jedan veoma značajan faktor mora biti pomenut.
Džordž Washington je prvi predsednik SAD i kao takav izvesno živi u kolektivnom nesvesnom američke nacije, a samim tim njegov horoskop bitno oslikava sudbinu SAD. Istraživanje sprovedeno na proceni najvažnije ličnosti Sad u okviru istraživačke sekcije Kepler Instituta iz Beograda, nedvosmisleno je pokazalo da upravo horoskop Washingtona (od 5 važnih ličnosti) najsnažnije govori o dešavanjima vezanim za SAD, pa i šire. U skladu s tim i ovaj izbor predsednika mora biti potvrđen u horoskopu Washingtona. Pogledajmo progresije Washingtona za taj datum:
Washingtonovo Sunce je u uklještenom znaku Riba u 11. kući što može odgovarati Obaminoj prirodi – vodolijanska, a s druge strane uklještenost svakako ukazuje na nešto čemu treba vreme da se realizuje, materijalizuje, a sam Obama rođen je upravo na Havajima, i pojavio se „niotukuda“ što se uklapa u simboliku Riba. Ujedno, ovo se uklapa i sa naglašenim Neptunom u progresijama USA, kao i u tranzitu, jer Sunce u Ribama svakako ima neptunovsku prirodu. U sekundarnim progresijama Mesec je prošao natalno Sunce ukazujući verovatno na period kada je Obama počeo da osvaja većinu birača, Takođe, zanimljivo i važno je što je sekundarno Sunce SAD na natalnom Suncu Washingtona ukazujući dodatno na važnost upravo ovog predsednika. Samo sekundarno Sunce je u kvadratu sa natalnim ukazujući na same izbore, ali i na problematiku koja sa tim izborom dolazi, kako po samog kandidata tako i šire. Pa, nisu li kroz sve progresije naglašeni upravo kvadrati? Ujedno je to Sunce u trigonu sa natalnim Saturnom koji je vladar 10, pa i u Washingtonovom horoskopu imamo aktiviran odnos Sunca i Saturna kao i u horoskopu SAD. Sekundarni Asc je upravo na tercijarnom Suncu SAD opet naglašavajući prirodu Sunca, ali i opoziciju sa Uranom iz te tercijarne progresije. Ono što u ovom horoskopu ukazuje na Obamu je egzaktan trigon Venere i Neptuna – nije li to aspekt koji se javlja u tranzitu, a čija simbolika je naglašena i u progresijama SAD? Neptun je dispozitor Sunca (dakle, način na koji se uklješteno Sunce u vremenu ispoljava), a Venera je natalni vladar Asc, a prva kuća svakog mundanog horoskopa simboliše narod, pa su ovo glasovi koje Obama dobija upravo od naroda. Da će „čarobnjak“ (kakvim ga smatraju) pobediti, jasno je i iz tercijarne progresije: tercijarni Mesec je na 18 - na istom stepenu gde je sekundarni Neptun, što potvrđuje i Asc koji je u bliskoj konjunkciji sa tercijarnim Neptunom. Sunce na samom stepenu svoje egzaltacije jasno ukazuje na izbor predsednika, a kako je Ovan mlad znak to izvesno nije McCain. Ujedno, Mesec i Sunce su u snažnom aplikacionom sekstilu, pa je jasna slika izbora predsednika (narod glasa za predsednika). Venera i Neptun su u tercijarnoj progresiji u egzaktnom kvadratu (dok su u sekundarnoj u trigonu), pa su i u ovoj tehnici povezani, kao i u tranzitu za dan izbora, pa je i ovo slika čarolije, ali ima tendenciju da ukaže na moguće razočarenje i buđenje iz sna. Ono što je takođe markantno je pozicija tercijarnog Marsa na natalnoj Veneri, što opet može ukazati na problematiku koja će uslediti, a koja može biti vezana za neka ratna dešavanja, ali i neke dogovore sa „neprijateljem“, jer je natalno Mars vladar 7 i nalazi se u 7, a Venera je vladar Asc, a Merkur aplicira ka Marsu. Faktori u sekundarnm progresijama i horoskopu SAD i horoskopa Washingtona jasno ukazuju da opasnost u naredne pola godine nije bezazlena: bliska opozicija sekundarne Venere i Marsa u horoskopu SAD (vladari 1 i 7), kao i bliska konjunkcija Venere i Plutona (vladari 1 i 7) u horoskopu Washingtona, što nije primarno tema ovog rada, ali je bitno pomenuti, jer ko god pobedi na ovim izborima neće imati lagan zadatak.
Direkcija Solarnog luka Georga Washingtona je takođe posebno zanimljiva: sve planete i vrhovi kuća su udaljeni 90 stepeni od natalne pozicije ukazujući na važnost godine, koja doduše može biti i problematična, posebno kada su u pitanju kvadrati malefika ka natalnim pozicijama (npr. direktivni Mars ka natalnom). Kada su u pitanju izbori ono što je posebno zanimljivo je direktivni Asc na vrlo značajnom stepenu – stepenu Asc Baracka Obame, a ovaj faktor može snažno ukazivati upravo na dolazak Obame (kada je Kenedi ubijen Washingtonovi vrhovi kuća su se egzaktno poklopili sa Kenedijevim natalnim vrhovima kuća).
Vreme je da konačno pogledamo i horoskop Baracka Obame budući da će tada još neki značajni faktori iz horoskopa SAD i Washingtona koji govore o njegovoj pobedi biti uočljivi.
Obama je Ascendentalna Vodolija sa Suncem u Lavu, kao i vladarem Asc u Lavu u 7, pa je jasna priroda potrebe za promenom, kosmopolitizam kojim odiše, a ujedno i potreba da se istakne, povede ljude, bude u centru javnosti što daje naglašeni Lav bilo da je reč o Suncu, ili poziciji vladara 7 u Lavu. Nove ideje koje se odnose na stvaranje nove, pravednije, moralnije i odgovornije Amerike je ono što je glavna karakteristika politike koju Obama ima nameru da vodi, i koje se Obama vrlo istrajno (za sada) drži, a što je sve jasno vidljivo iz snažnog Saturna u Jarcu vladaru Asc kojeg boji Jupiter na nultom stepenu Vodolije, a koji, s druge strane, živi i u Uranu drugom vladaru Asc. Jupiter na nultom stepenu Vodolije je slika rađanja nove nade, nove vere, novog morala o čemu govori i njegova knjiga: Smelost nade. Kako je Jupiter u konjunkciji sa Saturnom, to je zapravo povratak na stare vrednosti na kojima su SAD i zasnovane. Sam Saturn, kao i znak Jarca, simbolišu vrednosti koje se primarno odnose na sisteme upravljanja, državne strukture koje treba da budu oplemenjene i uznapredovane. Trigon Jupitera, koji je u ovom slučaju kao planeta koja boji vladara Asc veoma bitan, sa Mesecom u Blizancima koji simboliše narod, govori o opet o nadi koju tom narodu Obama budi, o potrebi za razvojem na svakom nivou, od sistema obrazovanja, saobraćaja, nauke, do porodičnih odnosa. Ono što zbog čega Obama učestvuje u ovim izborima i zbog čega će biti odabran, a što može biti i nezgodno, je egzaktan kvinkunks Saturna i Urana – dva vladara Asc, planeta koje su u opoziciji na nebu u trenutku izbora, a ujedno u trigonu u horoskopu SAD kao i Washingotona. Kvinkunks je primarno aspekt prilagođavanja, pa je jasno da će Obama morati da uloži dosta truda da ostvari ono što želi, ali će na taj način prevazići sebe. Jedan od vladara Asc je Uran u 7 u Lavu, a drugi Saturn u Jarcu u 12 – i ovo govori u prilog veoma kompleksnoj, na neki način, dvojnoj prirodi natusa: s jedne strane veoma otvoren, teatralan, a s druge zatvoren, povučen, sklon istraživanju. Ovaj aspekt se jasno uklapa i u kvadrat Sunca i Saturna u horoskopu SAD što Obama mora da pomiri: Uran u Lavu, a Saturn u Jarcu pa u kvinkunksu. Deseta kuća govori o karijeri, a Škorpion na vrhu 10 može u određenoj konotaciji ukazati na politiku ukoliko i ostali faktori to potvrde. Mars je u Devici u 7, pa je u pitanju javna služba, a trigon od Saturna vladara 12 u 12 jasno upućuje na državnu službu, političara, kao i na snažnu podršku koju natus ima upravo na polju karijere. Mars radi i za 8. kuću koja je takođe naglašena kod ovakve vrste zanimanja, a primarno stoga što ovaj poziv podrazumeva i vezu sa investicijama, velikim novcem. S druge strane, Mars može ukazati i na potencijalne opasnosti, uvođenje zemlje u rat, posebno jer se Mars nalazi egzaktno na Neptunu SAD koji je u kvadratu sa Marsom, a ujedno dispozitor Obaminog Marsa je Merkur koji je u kvadratu sa Neptunom, pa ovo još jednom ukazuje da je aspekt Mars kvadrat Neptun koji se ponavlja u većini progresija, kao i u tranzitu veome, veoma bitan. Mars je i u trigonu sa Saturnom kao i horoskopu SAD, i opet preko 8. i 12. kuće, što snažno ukazuje na energiju koja odgovara potrebama SAD: Pluton kao drugi vladar 10 je takođe u 7 i ima sekstil sa Neptunom u 9 na samom Asc SAD, pa na ovaj način oba vladara 10 Obame su u egzaktnom kontaktu sa horoskopom SAD, a u pitanju je Neptun u oba slučaja, a Neptun je planeta koja je jasno aktivirana u svim prethodno pomenutim primerima, što dodatno potvrđuje moguću pobedu Obame, jer je Neptun u njegovom horoskopu egzaltirani vladar Asc (planeta egzaltirana u Vodoliji) što govori o najvećim postignućima, o onome čemu najviše stremi. Kada je u pitanju horoskop SAD u oba slučaja Neptun biva probuđen, a Neptun je primarno u snažnom kvadratu sa Marsom u 8, pa je vrlo verovatno da bi čarolija stvorena Obaminim dolaskom mogla biti i problematična, tj. da je iza kulisa situacija daleko složenija nego što to na prvi pogled izgleda, a neptunovsko/marsovske prirode. Obamina Venera je u bliskoj konjunkciji sa Venerom SAD a kako je Venera u SAD vladar 7 to je jasno da će Obama izvesno težiti uspostavljanju mirnih rešenja sa potencijalnim neprijateljima. No pogledajmo šta je od natalnog potencijala aktivirano u Obaminim progresijama.
Najvažniji pokazatelj je egzaktan sekstil direktivnog Sunca ka natalnom MC-u što je jasan pokazatelj ostvarenja maksimuma u profesiji, a ujedno govori i o predsedničkoj funkciji. Direktivna Venera izlazi na natalni Descendent, što govori o popularnosti u javnosti, u narodu (natalno je u Raku). Još jedan veoma važan pokazatelj je direktivni Mars egzaktno na natalnom Asc SAD, pa ovo najdirektnije pokazuje povezanost profesije natusa sa samom državom. Iz drugog ugla dolazi na natalnog Neptuna, a Neptun je planeta u sekstilu sa vladarem 10. Takođe može ukazati i na moguću problematiku tokom te godine, posebno u odnosima sa inostranstvom, u vezi nafte, verskih različitosti, mogućeg rata na moru, jer natalno Mars i Neptun imaju kvadrat preko Merkura dispozitora Marsa (kao i SAD). Direktivni MC nalazi se na 14. stepenu Jarca – na istom stepenu gde se nalazi i tercijarno Sunce SAD koje je u T-kvadratu sa Uranom i Neptunom, pa jasno govori o trci za predsednika.
Sekundarni Asc progresirao je do 17. stepena Ovna odakle prema natalu nema aspekte, ali se nalazi egzaktno na sekundarnoj Veneri SAD koja je natalni dispozitor Saturna (a natalno su Venere u konjunkciji), a ujedno u konjunkciji sa Jupiterom i Suncem, pa je ovo vrlo važan pokazatelj direktnog kontakta Obame i horoskopa SAD u vremenu. Sekundarni Jupiter je već desetak i više godina na natalnom Plutonu SAD, vladaru ASC, kao da govori o vremenu koje je trebalo da se takva osoba pojavi. Sunce je u trigonu sa Jupiterom jasno ukazujući na moguću pobedu, jer Jupiter u ovom slučaju simboliše i njega kao planeta u konjunkciji sa vladarem Asc. Ujedno je Sunce, kao i u direkcijama, u sekstilu sa natalnim MC-om, i u egzaktnom polusekstilu sa Uranom, a odnos Sunca i Urana se ponavljao u većini progresija SAD i Washingtona, što sada jasno upućuje na Obamu. Venera je u egzaktnoj konjunkciji sa natalnim Severnim čvorom opet ukazujući na popularnost koju stiče jer je natalno u trigonu sa Neptunom egzaltiranim vladarem Asc (aspekt koji se javlja u progresijama i tranzitu), a ujedno je natalno preko dispozitora i u trigonu Jupiterom (i Saturnom). Najnezgodniji aspekt u sekundarnoj progresiji, a koji je bitan jer postoji odnos i natalno, je egzaktan kvadrat Marsa i Saturna. No kako su planete natalno u trigonu, a povezuju 1 i 10, to ovaj kvadrat ukazuje na ekstremnu energiju potrebnu za ostvarenje, a s druge strane može ukazati i na problem koji se rađa upravo pobedom koja je pred njim, što se ne mora primarno odnositi na same izbore, jer će Mars na tom stepenu boraviti 2 godine, što opet ukazuje na potencijalnu ratnu opasnost. Da situacija baš tog meseca nije bezazlena ukazuje tercijarna progresija gde se opet ponavlja odnos Marsa i Neptuna. Na samom Asc je Neptun – egzaltirani vladar Asc, a kvadrat od Marsa može opet ukazati na opasnost zbog nafte, od aktivnosti na moru (poznato je da su Rusi u zalivu u blizini Venecuele). Ujedno, Mars kao vladar Asc je na samom MC-u, na kraljevskom stepenu. Ono što determiniše Obamu kao predsednika u ovom slučaju je egzaktna konjunkcija Jupiter i Venere, a natalno su ove planete u kvinkunksu, a same po sebi simbolišu pobedu i uspeh. Dispozitor, tercijarni Mars vodi ih na kraljevski stepen Lava što je jasna slika pobede. Merkur je takođe bitan faktor jer se nalazi na 27. stepenu Bika odakle pravi veliki trigon sa sekundarnim Jupiterom i Suncem. Natalno je vladar 5 (volja birača), pa i ovo ukazuje da će birači biti na Obaminoj strani. U minornoj progresiji najbitniji faktor je pozicija Merkura vladara Asc upravo na stepenu egzaltacije Neptuna – na istom stepenu koji se ponavlja. Mesec je na Regulusu opet jasno ukazujući na veliku čast i slavu, ali i potencijalni pad s položaja, Takođe, pozicija u bliskoj konjunkciji sa sekundarnim Uranom koji je natalni vladar Asc, daje naglasak na samog Obamu tokom izbora. Sunce na 27. stepenu Vodolije – egzaktno na natalnom Južnom čvoru može ukazati na gubitak na izborima, ali u ovom slučaju govori o stvarima koji imaju karmički, dublji karakter, ukazujući da Obama upravo preuzima na sebe odgovornost svega što je počinjeno pre njega, nastavljajući i ostvarujući ono što su započeli ljudi poput Marthin Luther King-a, kao i Sidny Poitier-a prvog Afroamerikanca koji je dobio Oskara. Da ostvaruje san i jednog i drugog ukazuju njihove progresije koje je veoma zanimljivo pogledati:
U Lutherovoj progresiji za dan izbora veoma je važno što je sekundarni Asc progresirao do nultog stepena Lava, ukazujući simbolično da Luther posthumno na neki postaje ono što je želeo. Sekundarni Mesec je upravo na stepenu egzaltacije Neptuna, pa nije li jasna simbolika ostvarenja sna o kojem je Martin pričao na velikom mitingu 1963. ispred Bele kuće. Zanimljivo je i što je Martinovo Sunce egzaktno na Saturnu Obame, pa i ovo Sunce determiniše Obamu kao predsednika, što potvrđuje ranije pomenuta tercijarna progresija SAD gde je Saturn na Obaminom Saturnu. Ujedno je sekundarna Venera vladar natalnog Asc na tercijarnom Suncu Obame, pa i na ovaj način Marthin živi kroz Obamu, simbolično ukazujući na spoj ove dve vrlo srodne duše.
U horoskopu Poitier-a MC je na nultom stepenu jasno ukazujući na promenu na čelu države, a Venera kao sekundarni vladar Asc je na stepenu na kojem se nalazi upravo Obamina Venera koja je u bliskoj konjunkciji sa Venerom SAD koja je dispozitor Saturna. Mesec koji je natalni vladar 10 (predsednik) je u egzaktnom sekstil/trigonu sa Obaminom osom Asc/Desc što iz određenog ugla daje naglasak na njemu. U tercijarnoj progresiji Sunce se nalazi na istom stepenu gde i tercijarno Sunce Obame, a Sidni je prvi Afroamerikanac koji je dobio tako prestižnu nagradu kao što je Oskar, pa na neki način taj uspeh možemo uporediti sa onim što Obama postiže. Ujedno i tercijarna Venera dolazi na natalno Sunce što je opet jasna slika naklonosti predsedniku koji je na neki način srodan Sidniju. Da Obama pobeđuje na narednim izborima u SAD ukazuje i tranzit za dan Inauguracija – 20.01.2009. oko podneva. Horoskop u nastavku urađen je namerno za 12:30 EST kako bi na neki način simbolično ukazao da je daleko bolje odložiti sam čin budući da je u podne Mesec u praznom hodu na poslednjem stepenu Škorpiona, znaka u kojem je u padu, što nije posebno obećavajuće, budući da je jedno od osnovnih pravila elekcione astrologije upravo „ne započinjanje ničega što treba da ima tendenciju rasta kada je Mesec u praznom hodu“.
Dakle, verujući da će taj trenutak spontano biti upravo kada Mesec pređe u znak Strelca - znak optimizma, širenja, znanja, filozofije i napretka, a ujedno će prvi aspekt koji će napraviti biti sa kazimi konjunkcijom Merkura i Sunca na nultom stepenu Vodolije koji su ujedno u konjunkciji sa veoma snažnim Jupiterom na MC-u, što je zaista sjajna slika polaganja zakletve predsednika koji sa ovim aspektima ima tendenciju da bude veoma širokih shvatanja, moralan, isped svog vremena, što jasno upućuje na Baracka Obamu. Bik na Asc ima tendenciju da ukaže na stabilnost, a Venera kao vladar Asc nalazi se egzaltirana opet u srodnoj Vodoliji 11. kući i u konjunkciji sa Uranom što opet ukazuje na napredne snage. Prvi aspekt vladara Asc je sa vladarem 7 koji je takođe egzaltiran, a u ovoj konotaciji položen u 9 može ukazati na čin koji će dovesti do važnosti odnosa sa suprotstavljenim snagama, potencijalnim neprijateljima. Uran kao vladar 10 aplicira ka opoziciji sa Saturnom koji je retrogradan što jasno ukazuje na potencijalne probleme koji će uslediti nakon inauguracije i koji mogu biti i većih razmera, a primarno zasnovani na suprotnosti izraženoj kroz već pomenutu suprotnost Saturna i Urana. Kako je Saturn i dispozitor Marsa, a sam Jupiter na MC-u vladar 8, to je izvesno da pitanja ratnih aktivnosti mogu biti veoma naglašena, kao i pitanja ekonomske prirode, jer su Jupiter i Merkur vladari 2 i 8, a Merkur kao vladar 2 je retrogradan i vraća se u znak Jarca – znak Jupiterovog pada, pa će ekonomska kriza biti još izvesno vreme aktuelna. Ovaj horoskop je snažno povezan sa horoskopom Obame najpre jer se Jupiter nalazi u istom znaku gde i Obamin natalni, ukazujući jasno da tokom tog perioda podržava upravo njega. Ujedno je Jupiter u egzaktnom trigonu sa natalnim Mesecom pa i podrška naroda ide ka Jupiteru u Vodoliji. S druge strane Sunce i Merkur su na Obaminom Jupiteru, sa kojim je i tranzitni Mesec u egzaktnom sekstilu. I u progresijama SAD situacija je jasna:
Sekundarni Mesec u horoskopu SAD progresirao je do sekstila sa sekundarnim Saturnom koji simboliše Obamu, pa je jasna slika podrške naroda Obami. U tercijarnoj progresiji Asc je progresirao do egzaktnog trigona sa tercijarnim Neptunom koji simboliše Obamu, a MC je u bliskoj konjunkciji upravo sa stepenom egzaltacije Neptuna (dok je za izbore bio u konjunkciji sa Obaminim Asc). Još jedna potvrda da Obama jeste onaj koji će postati bitan, upamćen i čiji je horoskop ogledalo sudbine nacije jeste i potvrda važnih događaja iz prošlosti u njegovom horoskopu.
Deklaracija nezavisnosti – 04.07.1776. Sekundarni Asc je egzaktno na Obaminom Severnom čvoru jasno ukazujući na stvaranje zemlje čiji će važan faktor biti i sam natus u budućnosti. Mars, koji je Obamin vladar 10 (država) i vladar Asc SAD je na nultom stepenu Raka što govori o osnivanju države. Mesec je na kraljevskom 15. stepenu Raka ukazujući na moćnu državu koja je u osnivanju. Vrh 4 je na istom stepenu gde i sekundarni Mesec. U tercijarnoj progresiji Asc se poklapa sa vrhom natalne 4 koja u horoskopu Obame simboliše i teritoriju države, posmatrano iz ugla mundane astrologije. Venera kao vladar Asc je na nultom stepenu Strelca, na istom stepenu gde će se nalaziti i tranzitni Mesec za datum inauguracije, i u sekstilu sa natalnim Jupiterom. Sunce se nalazi skoro egzaktno na 3. stepenu Škorpiona, na istom stepenu gde se nalazi i sekundarni Saturn SAD za izbore koji determniše Obamu. Tercijarni Merkur koji simboliše potpisivanje deklaracije, je u bliskoj konjunkciji sa natalnim Asc SAD i Neptunom Obame. U minornoj progresiji Mars kao vladar Asc je, kao i Venera u tercijarnoj, na nultom stepenu Lava govoreći opet o istom – stvaranju nove države.
Napad na Bliznakinje - 11.09.2001. Bliznakinje su svakako u Obaminom horoskopu predstavljene Mesecom u Blizancima u sekstilu sa Merkurom u Lavu i, što je još važnije, u kvadratu sa Plutonom iz 7 koji je i dispozitor Neptuna iz 9, pa je jasna slika napada koji vrše teroristi. U sekundarnoj progresiji Mesec se nalazi tačno do u minut na Neptunu koji je ujedno na natalnom Asc SAD, a ujedno je Asc progresirao do egzaktnog kvinkunksa sa Neptunom, pa je jasno da ovaj Neptun pored vizija i čarolije, simboliše i opasnost koja posebno može biti izražena već tokom prvog meseca nakon izbora. U tercijarnoj progresiji Asc je u vrlo bliskoj konjunkciji sa Marsom (možemo pretpostaviti da bi natalni Asc trebalo malo rektifikovati) što naglašava opasnost. Sunce, koje je vladar tercijarnog Asc je u opoziciji sa natalnim Merkurom koji je ujedno i dispozitor Meseca (Bliznakinje). Tercijarni Saturn je u opoziciji sa natalnim Suncem koje je u konjunkciji sa Merkurom, a ujedno jasno simboliše svetski poznat i važan trgovinski centar. U minornoj progresiji značajno je što su vrhovi kuća i Sunce progresirali do natalne pozicije ukazujući na važnu godinu, što je svakako bila. Tercijarni Mars i Saturn su u egzaktnom trigonu što može buniti budući da je u pitanju dobar aspekt (kao i u natalu), ali su to natalno planete koje se nalaze u 8 i 12, pa iz ugla neprijatelja jasno simbolišu lakoću sa kojom je izvedena ta akcija, a ujedno može ukazati i na to da je akcija izvedena upravo od strane američke vlade, jer je Mars vladar 10, a Saturn 12!! Minorni Mesec je u bliskoj konjunkciji sa Marsom u padu u Raku ukazujući na veliki broj žrtava pronađenih narednih dana.
Kako je pred Obamom tek egzaktan kvadrat Marsa i Saturna u daleko snažnijoj sekundarnoj progresiji, to je pred njim veoma veliki posao i velika odgovornost što je jasno i iz tranzita Saturna, koji kroz 7 može doneti probleme sa suparnicima, kolegama, kao i opasnim neprijateljima. Jupiter će ga kroz Vodoliju i prvu kući bar prve godine mandata činiti veoma optimističnim što će buditi optimizam i u narodu koji će u najvećem broju 04.11.2008. na egzaktnu opoziciju Saturna i Urana glasati upravo za njega. Sam Obama kao dete belkinje i Afroamerikanca je sam po sebi spoj Urana i Saturna, i jasno je zašto je upravo on prozvan u ovo vreme kada na nebu imamo opoziciju ove dve planete, i izvesno je da sa Asc u Vodoliji, koji takođe ima dva vladara – upravo Saturna i Urana – ima šansu da pomiri suprotnost koja živi u njemu samom, a samim tim i onu koja živi na tlu SAD, a i šire. Na dodatnu važnost njegove ličnosti ukazuje i pozicija vladara Asc Saturna egzaktno na zvezdi Terebelum iz sazvežđa Strelca koje nosi znanje koje je izvan vremena, preko vremena u kojem se živi i koje pomaže drugima, jer je to uslov rešenja sopstvenog pitanja, sopstvenog života – pomažući drugima pomažemo sebi. Ova konstelacija nosi i mogućnost stradanja od sopstvenog oružja (stvari koje sami radimo): strela koja je pogodila Hirona je bila natopljena otrovom (Hidrina žuč) koji je upravo sam Hiron pronašao. Sama zvezda Terebelum (poznata i kao četvorougao) nosi veliki potencijal za uspeh i postajanje vodećom figurom u oblasti svog delovanja. U povoljnoj postavci daje izuzatno laku sposobnost upravljanja ljudima od moći, kao i svim autoritetima uopšte, dok u lošoj postavci ukazuje na opasnost od takvih autoriteta (koji su iznad primarne, vidljive moći) protiv kojih natus ne može učiniti ništa kako bi se zaštitio. Druga zvezda koja je podjednako važna u horoskopu Obame je Altair iz sazveđža Aquila (Orao) na kojoj se nalazi Jupiter kao planeta koja je u konjunkciji sa vladarem Asc i stoga veoma snažno boji samu prirodu natusa (što je bio slučaj i sa Washingtonom kojem se tu nalazi MC). Ujedno, trazitno Sunce na dan inauguracije je poslednjih godina uvek na toj zvezdi, ukazujući kakvu moć zapravo SAD iniciraju postavkom predsednika. Izvesno je da nas ova priča usmerava u otkrivanju prirode i sudbine SAD. Orao se smatra dostojan časti da bude na nebu. Ujedno služi i kao Zevsov glasnik. Ovo je i jedina ptica koja leti ka Suncu, te zauzima prvo mesto među pticama. U mitologiji starih naroda orao je uvek bio simbol moći i pobede.
Orao nije bilo koji orao, već zlatni rimski orao Aquila. Ovo je orao koji je doneo Ganimeda (prvog smrtnika koji je postao besmrtan) na nebo da bude Zevsov peharnik. Orao se našao među zvezdama zato što je pripao Zevsu u doba kada su bogovi birali među mnoštvom različitih ptica onu koja pripada njima. Naime, kada se Zevs pripremao da pođe u svoju prvu borbu (protiv Hronosa), orao se pojavio na njegovoj strani. Zevs je prihvatio ovaj predznak i usvojio orla kao svoju pticu. Iz ovog razloga, orao se smatra dostojan časti da bude na nebu. Ujedno služi i kao Zevsov glasnik. Ovo je i jedina ptica koja leti ka Suncu, te zauzima prvo mesto među pticama. U mitologiji starih naroda orao je uvek bio simbol moći i pobede.
Ovaj orao pokazuje svoju dobru stranu kada odnosi Ganimeda na nebo da bude peharnik vrhovnom bogu. Ali postoji i njegova tamna strana koju ispoljava u mitu o Prometeju. Prometej je bio jedan od poslednjih titana, koji je bio Zevsov savetnik. Bio je zaštitnički nastrojen prema ljudima, te videvši kako se ljudi muče da prežive, ukrao je vatru Olimpa i dao je ljudima. Zevs koji nije verovao da su ljudi vredni takvog poklona razbesneo se na Prometeja što je to učinio bez njegove dozvole pa ga je za kasnu prikovao za stenu, a orao mu je svaki dan kljucao jetru. Po jednoj verziji mita, nakon mnogo godina spasao ga je Herkul koji je ustrelio orla, a po drugoj Prometeja je spasao Hiron koji se dobrovoljno zamenio sa Prometejem. Iz navedenog možemo uočiti da postoje dobra i loša strana mita, pa svakako i SAD imaju jednu od tih uloga, iako jedna ne isključuje drugu. Da li i će Obama, a sa njim i SAD, odigrati pozitivnu ili negativnu stranu uloge iz mita? Dakle, SAD i Obama mogu primarno predstavljati slugu vrhovnog boga koji stremi najvećim visinama i jedini gleda u Sunce što bi ukazivalo na razvoj svesti, moć, energiju, život i napredak, kao i mogućnost da čovek (Ganimed-Obama) spozna neke druge, bolje svetove. S druge tačke gledišta, obzirom na svima dobro poznate vojne intervencije i vojnu prevlast u svetu, izvesno su jednim delom povezani i sa onom „drugom stranom medalje“. Sam Altair je zvezda u grlu Orla. Poznata je i kao „Onaj koji je u usponu“, „Kralj ptica“, „Zvezda moćnih vrlina“. Ali je poznata i kao zvezda „ranjenih“ i opisuje mučenje budući da je ona predstavnik Orla koji je Prometeju jeo jetru. Ovo je tipična „muška“ zvezda akcije, vatre, borbe, hrabrosti. Opisuje postignuća koja se dobijaju kroz rizik i hrabrost, kao i borbu koja se često vodi i za druge, a ne samo za sebe. Ponekad zna da ukaže na odgovornost za masovno krvoproliće. Tradicionalno je predznak nesreće.
Manilus iz prvog veka Nove ere za ovu zvezdu je rekao sledeće: „... Ko je rođen na Zemlji u času njenog uspona odrašće odgojen na pokvarenosti i na otimačini stečenoj čak i krvoprolićima. On neće praviti razliku između rata i mira, građanina i neprijatelja, i kada je u nedostatku ljudi koje treba ubiti, on će se upustiti u pokolj zveri. On je sam sebi jedini zakon, te nasilno jurca gde god ga njegova znatiželja odvede. U njegovim očima vidi se prezir prema svemu što zaslužnost veliča. Ipak, ukoliko je njegova agresivnost uključena u pravedan cilj, obespravljivanje će se pretvoriti u vrlinu i on će uspeti da okonča ratove i svoju zemlju obogati sjajnim pobedama. I obzirom da Orao ne upravlja, već snabdeva oružjem, vidi se prizor u kome on vraća i predaje Jupiteru razbacane vatre i gromove, pa će u vreme rata takav čovek biti pomagač kralju ili nekom moćnom generalu, a njegova snaga će im podariti važne usluge.“ Koju god ulogu da Obama odigra izvesno će biti važna i upamćena, a on sam postavši samo favorit na ovim izborima već je postao besmrtan, što potreba ascendentalne Vodolije (Ganimed), sa Suncem u Lavu, sigurno jeste.
Aleksandra Ralić, oktobar 2008.